Darmowe WiFi
bezpłatne śniadanie‎

Venice Beach Hostel

Bezpłatne odwołanie rezerwacji Zarezerwuj z 4-dniowym wyprzedzeniem, aby móc bezpłatnie anulować rezerwację.

7.2
Bardzo dobry
1208 recenzja/-e/-i
Idealna lokalizacja
Wspaniały personel
Doskonała czystość

Opis nieruchomości

WITAMY: ?YCIE TO PLA?A - DO??CZ DO NAS.
W SAMYM CENTRUM VENICE BEACH!
BEZPO?REDNIO nad ZNAKIEM VENICE!
wszystko wliczone w cen?: Wi - Fi i Internet
Wszystkie pokoje ? WSP?LNE I PRYWATNE: Z ?AZIENK?.
CZY MO?NA TO PRZEBI??
?rodki bezpiecze?stwa VBH Corona -
Nale?y pami?ta? o niezb?dnej uprzejmo?ci -
innym osobom w pokojach wieloosobowych nale?y pokaza?, ?e jest si? zaszczepionym.
OGRANICZONA RECEPCJA: godziny zameldowania w tym czasie: 3 pm - 10pm
W trosce o dobre samopoczucie i spok?j naszych go?ci firma vbh wprowadzi?a nast?puj?ce ?rodki bezpiecze?stwa:
go?cie post?puj? zgodnie z wytycznymi CDC i rz?du;
ZAPEWNIENIE BEZPIECZE?STWA WE WSP??PRACY: wszyscy go?cie musz? by? w pe?ni zaszczepieni.
W tym okresie: Zapewnione s? podstawowe produkty ?ywno?ciowe, ale go?cie przygotowuj? w?asne posi?ki; ?niadanie nie jest przygotowywane przez VBH.
POKOJE DZIELONE - CO CHCESZ, TO DOSTANIESZ w VBH!
WSZYSTKIE POKOJE DZIELONE MAJ? W?ASNE ?AZIENKI: posiadaj?: * wann? / prysznic; * granitowe blaty i zlewozmywaki lub zlewozmywaki na cokole; * granitowe p??ki; * pod?og? z p?ytek lub desek.
WSZYSTKIE POKOJE maj?: * prywatn? ?azienk?; * szafki na telefon na noc; * sufity o wysoko?ci 10 st?p / 3 m; * zas?on? mi?dzy niekt?rymi pryczami; * pod?og? z desek, * wentylator sufitowy i grzejnik; * szaf? i szafki. ???KA posiadaj?: * p??k? na rzeczy osobiste; * lampk? do czytania; * gniazdko do ?adowania telefon?w/komputer?w; * zas?on? zapewniaj?c? prywatno??; * po?ciel.
Wszystkie potrzeby s? wliczone w cen? ???ka:
* jeste?my jedynym lokalnym hostelem, kt?ry zawiera to wszystko
* Pobijamy cen? / koszt ka?dego innego hostelu na pla?y, je?li korzystasz z Internetu i jesz!
Ciesz si? ?yciem w hostelu Venice Beach i najlepsz? cen? na pla?y!
** Dost?p do Internetu i Wi-Fi - w pokojach
** Komputery i Wi-Fi w pomieszczeniach og?lnodost?pnych i Wi-Fi na pi?trach**
** Du?a kuchnia do gotowania: w pe?ni wyposa?ona. Jedzenie wliczone w cen? - wszystkie podstawowe posi?ki i ?niadaniowa owsianka.
** Wszystkie pokoje - En Suite (z ?azienkami w pokojach) **.
BUDYNEK
2 wsp?lne sale rekreacyjne: Internet, pianino, Wii; szafki, telewizor, st?? bilardowy.
Commons posiada KOMPUTERY i dost?p do Internetu WI-FI!!!
Pralnia dla go?ci - dost?pna dla go?ci przez ca?y dzie? i wiecz?r !!!
Dost?pne szafki; sejfy - dost?pne w pokojach prywatnych (wi?kszo??)
Szafki na deskorolki; szafki na telefony w pokojach
GOTOWANIE, JADALNIA I JEDZENIE
Dobra kuchnia i jadalnia
Du?a kuchnia - w pe?ni wyposa?ona.
CENY I REZERWACJE W HOSTELU
(1) Ceny: podane ceny got?wkowe - bez podatku, dodatk?w, depozytu; ceny p?atno?ci bezgot?wkowych;
(2) Op?aty za pok?j mog? by? pobierane z g?ry. W przypadku terminowego anulowania rezerwacji op?ata zostanie zwr?cona go?ciowi po potr?ceniu koszt?w obs?ugi karty.
(3) Do zap?aty w momencie zameldowania: pozosta?a kwota, podatek, kaucja zwrotna, op?aty r??ne i op?aty za korzystanie z karty.
(4) UWAGA: Przed?u?enie pobytu / odnowienie rezerwacji i p??niejsze rezerwacje go?ci w hostelu prosimy dokonywa? wy??cznie w hostelu lub na naszej stronie internetowej; nie za po?rednictwem zewn?trznych serwis?w rezerwacyjnych. Takie prowizje nie s? honorowane.
(5) Okresy ?wi?teczne (w tym weekendy): mo?e zosta? doliczona op?ata w hostelu za noc. Wsp??dzielone - 5 USD i prywatne - 10 USD; dodatkowa osoba/prywatne - 3 USD.
(6) Ceny obliczane s? na osob?. Kwoty nale?ne do wyceny / op?at zaokr?glane w g?r? do nast?pnego dolara.
(7) Dodatkowe osoby w pokoju prywatnym podlegaj? op?acie; za korzystanie z karty pobierana jest dodatkowa op?ata procentowa; pobierana jest jednorazowa op?ata za sprz?tanie za okres do siedmiu dni pobytu (w pokoju wieloosobowym - 10 USD; w pokoju prywatnym - 29 USD); pobierana jest tymczasowa op?ata za obs?ug? w ramach podzia?u inflacji (w pokoju wieloosobowym - 2 USD; w pokoju prywatnym - 6 USD).
(8) Program posi?k?w jest oddzielnym elementem. Ceny ?niada? i us?ug internetowych (je?li s? dost?pne) s? wliczone w cen? rezerwacji. (Us?uga rezerwacji nie mo?e rozdziela? element?w).
ANULOWANIE
(1) Anulowanie rezerwacji jest terminowe, je?li zostanie dokonane co najmniej 7 dni (nie 3 dni) przed dat? przyjazdu w sezonie (marzec - pa?dziernik).
(2) Anulowanie rezerwacji jest terminowe, je?li zostanie dokonane co najmniej 3 dni przed dat? przyjazdu poza sezonem (listopad - luty).
(3) (a) Brak mo?liwo?ci cz??ciowego anulowania daty rezerwacji / rezerwacji podczas zameldowania lub w VBH. (b) Brak mo?liwo?ci anulowania dat ?wi?t lub weekend?w ?wi?tecznych.
(4) Rezerwacje dokonane w okresie anulowania podlegaj? op?acie za anulowanie.
(5) Anulowanie rezerwacji mo?e nast?pi? wy??cznie za po?rednictwem poczty elektronicznej lub innej formy pisemnej.
W hostelu Venice Beach obowi?zuje Regulamin.
Wa?ne zasady i przepisy (nie wszystkie; wszystkie dost?pne w biurze VBH), np:
(1) Informacje o anulowaniu rezerwacji, jak okre?lono powy?ej.
(2) W przypadku rezerwacji: (a) dokonanych kart? kredytow?, kt?rej wa?no?? wygasa przed dat? dokonania rezerwacji; (b) obejmuj?cych wi?cej ni? 1 pok?j prywatny; (c) obejmuj?cych 3 lub wi?cej ???ek; (d) obejmuj?cych 1 tydzie? lub d?u?szy okres; (e) dokonanych w okresie kr?tszym ni? okres anulowania rezerwacji przez VBH; (f) dokonanych w sezonie; (g) dokonanych kart? kredytow? nale??c? do osoby trzeciej; (h) dokonanych z ponad trzymiesi?cznym wyprzedzeniem. U?yta zostanie podana karta kredytowa. Depozyt zwrotny b?dzie wymagalny w momencie zameldowania.
(3) Rezerwacje kart? debetow? nale?y op?aci? w ca?o?ci po otrzymaniu rezerwacji i z g?ry.
(4) Dzieci s? mile widziane. Dzieci mog? przebywa? wy??cznie w prywatnych pokojach i pod opiek? rodzica lub upowa?nionej osoby doros?ej.
(5) Wymagany jest wa?ny dokument to?samo?ci ze zdj?ciem. Podr??ni z zagranicy: paszport; podr??ni z USA: prawo jazdy. Mieszka?cy tylko w pokojach prywatnych. VBH zastrzega sobie prawo do odmowy ?wiadczenia us?ug.
(6) Specjalne zasady/limity maj? zastosowanie do mieszka?c?w i os?b nieb?d?cych podr??nymi w pokojach dzielonych: skontaktuj si? z hostelem i zapoznaj si? z regulaminem przed dokonaniem rezerwacji. Ta us?uga rezerwacji jest przeznaczona wy??cznie dla podr??nych zagranicznych i spoza stanu, kt?rzy kontynuuj? podr??. Wszystkie inne osoby musz? skontaktowa? si? bezpo?rednio z VBH, aby potwierdzi? rezerwacj? i zweryfikowa?, ?e nie s? mieszka?cami i podr??nymi.
(7) Zakaz u?ywania narkotyk?w. Zakaz u?ywania narkotyk?w w VBH; zakaz u?ywania narkotyk?w w VBH lub w jego pobli?u. Natychmiastowe usuni?cie i brak zwrotu koszt?w w przypadku naruszenia tego zakazu. Obejmuje to narkotyki z harmonogramu 1, w tym marihuan?, nawet je?li s? legalne.
(8) Maksymalny czas pobytu wynosi 14 nocy. Ka?dy go?? dokonuj?cy rezerwacji na d?u?ej ni? 14 nocy b?dzie mia? rezerwacj? dostosowan? do naszego limitu czasowego lub anulowan?.
* Specjalna uwaga dotycz?ca naszego Internetu itp.: Jest to us?uga dodatkowa; Jeste?my mali, nie mamy personelu IT i nie jeste?my technikami - wi?c je?li si? zepsuje; lub maszyny si? psuj?, nie oczekuj, ?e zostan? natychmiast naprawione - lub ?e mo?emy cokolwiek z tym zrobi? podczas Twojego pobytu. Nie ma mo?liwo?ci zwrotu pieni?dzy
Jeszcze raz dzi?kujemy za po?wi?cenie czasu.
- Aby naprawd? cieszy? si? - Zarezerwuj i ciesz si? Venice Beach i Venice Beach Hostel!

Recenzje i Oceny

7.2
Bardzo dobry
1208 recenzja/-e/-i
 • Bezpieczeństwo
  7.5
 • Lokalizacja
  8.9
 • Personel
  7.7
 • atmosfera
  6.4
 • Czystość
  7.2
 • Najlepsza wartość
  5.9
 • Udogodnienia
  6.9

Sprawdź dostępność

Przyjazd
Wyjazd
Gości

Lokalizacja

Najnowsze opinie

9.7
Znakomity
27.10.2023
Good people. Good place.
pokaż więcej
Mężczyzna, 41+
6.0
Dobry
16.09.2023
The hostel was okay - not so many fellow travelers but nicely located and the breakfast really nice. Big downside: I ended up paying way more than the price shown on Hostelworld.com The hostel covered a 30$ “cleaning fee”, 24$ of “taxes” in addition to the price shown on Hostelworld (which is supposed to include the taxes), and an additional 16$ charge because I could only pay by card. I tried to challenge it and showed the price announced by the webpage but they would not budge.
pokaż więcej
dwójka, 25-30
6.9
Dobry
01.09.2023
Overall a nice stay but my room was right next to a bar that blasts dance music until 2am. It was too hot to close the windows but too loud to fall asleep.
pokaż więcej
Mężczyzna, 31-40

Udogodnienia

 • Darmowe

  • bezpłatne śniadanie‎
  • Pościel w cenie
  • Darmowe WiFi
  • Darmowy dostęp do Internetu
 • Ogólne

  • Zamykane szafki
  • Wspólny pokój dzienny
  • BBQ
  • Sala zebrań
  • Adaptery
  • Wymiana książek
  • Gorący prysznic
  • Kuchnia
  • Telewizja kablowa
  • Odkryty taras
  • Lampka do czytania
  • Suszarki do włosów do wynajęcia
  • Suszarki do włosów
  • Wentylator sufitowy
  • Telefony na karte
  • Pralka do Prania
 • Usługi

  • Dostep do Internetu
  • Pralnia
  • Ręczniki do wypożyczenia
  • Przechowalnia bagażu
  • Recepcja 24 godziny na dobę
  • Wycieczki/biuro podróży
  • Usługi pocztowe
  • Ochrona 24 godzin na dobę
  • Pokojówka
  • Wymeldowanie o późnej porze
  • Recepcja (ograniczone godziny)
 • Jedzenie i napoje

  • Opcja posiłków
  • Automaty sprzedaży
  • Mini-Supermarket
  • Miejsca do zrobienia herbaty / kawy
 • Rozrywka

  • DVD
  • Gry planszowe
  • Salon gier
  • Stół bilardowy

Więcej hostele w Los Angeles