Darmowe WiFi

The Hosteller Narkanda

Bezpłatne odwołanie rezerwacji Zarezerwuj z 8-dniowym wyprzedzeniem, aby móc bezpłatnie anulować rezerwację.

10
Znakomity
1 recenzja
Idealna lokalizacja
Znakomity personel
Fantastyczna czystość

Opis nieruchomości

Znana jako "brama do kraju jab?ek" Narkanda jest rajem dla mi?o?nik?w zimy, a Hosteller Narkanda znajduje si? tutaj. B?d?c jednym z najstarszych miejsc narciarskich w kraju, oferuje jedne z najlepszych pokrytych ?niegiem stok?w do uprawiania sport?w zimowych. Je?li wi?c chcesz spr?bowa? czego? nowego tej zimy, spakuj sw?j sprz?t i udaj si? do tego pe?nego przyg?d miejsca.
Prze?yj idealne zimowe wakacje, ogl?daj?c ?wie?e opady ?niegu, ciesz?c si? spokojn? atmosfer? i relaksuj?c si? w naszym hostelu w stylu o?rodka narciarskiego. Z kreatywnymi ?ukami, drewnianymi meblami, du?ymi oknami i korytarzami, ma urok starego ?wiata, kt?rego po prostu nie chcesz przegapi?. A dzi?ki podjazdom narciarskim na ka?dym rogu, b?dziesz stale przypominany o emocjach zwi?zanych z tym sportem. Balkony w naszych prywatnych pokojach to idealne miejsce na odstresowanie si? i rozlanie herbaty przy fili?ance chai, podczas gdy o?nie?one g?ry zapewni? ci bardzo potrzebne towarzystwo. Zostaw za sob? rutyn? i ?yj ?yciem bez harmonogramu po przybyciu do tego czaruj?cego hostelu.
Mamy wszystkie nowoczesne udogodnienia, aby Tw?j pobyt by? wygodny i niezapomniany. Od obszernego parkingu w naszej piwnicy po dedykowane miejsca do pracy, gdy musisz podr??owa? (ale nie mo?esz uciec od pracy), stworzyli?my przestrzenie, kt?re spe?niaj? wszystkie Twoje oczekiwania dotycz?ce relaksu. Zrelaksuj si? w naszym wsp?lnym obszarze wype?nionym ekscytuj?cymi grami lub po prostu zabierz ze sob? ulubion? ksi??k? i zrelaksuj si? w jednym z naszych przytulnych zak?tk?w. Kiedy burczy ci w brzuchu, nasz personel kuchenny mo?e przygotowa? dla ciebie pyszne posi?ki. Je?li to nie jest uosobienie wymarzonego ?ycia, to nie wiemy co nim jest! Wi?c spakuj swoje torby i #GetUpGo do The Hosteller Narkanda.
***Zasady ***
The Hosteller to sie? hosteli dla podr??uj?cych z plecakiem i jest dobrze przystosowana dla m?odych podr??nik?w z plecakiem. Jako marka nie polecamy pobytu rodzinom i nie zezwalamy na pobyt osobom poni?ej 18 roku ?ycia, z wyj?tkiem Kasar Devi, Jim Corbett, Naukuchiatal, Ramgarh, Tirthan Valley, Kareri i Shoja. Uwaga: w pokojach wieloosobowych nie mog? przebywa? osoby poni?ej 18. roku ?ycia.
Zameldowanie - od 13:00 do 23:00
Wymeldowanie - 11:00
Brak godziny policyjnej.
W poszczeg?lnych hostelach tej marki w okre?lonych porach roku mog? obowi?zywa? inne zasady dzia?alno?ci obiektu, o kt?rych Go?cie zostan? poinformowani w momencie zameldowania.
Go?? zostanie obci??ony przedp?at? w wysoko?ci ca?kowitej ceny w dowolnym momencie przed dat? przyjazdu w celu potwierdzenia rezerwacji, w przypadku niedokonania przedp?aty rezerwacja podlega anulowaniu.
Formy p?atno?ci akceptowane w naszych hostelach: Got?wka, karta debetowa, karta kredytowa i UPI.
Op?aty za pok?j nie zawieraj? podatk?w. Podatki nie s? wliczone w cen?, w przypadku pokoju o warto?ci poni?ej 7500 INR za noc zostanie naliczony podatek w wysoko?ci 12%; w przypadku pokoju o warto?ci powy?ej 7500 INR za noc zostanie naliczona dodatkowa op?ata w wysoko?ci 18%.
Go?cie mog? skorzysta? z dodatkowego materaca w momencie zameldowania. Dodatkowy materac jest dost?pny w zale?no?ci od dost?pno?ci.
W przypadku przyjazdu przed godzin? zameldowania Go?cie mog? sp?dza? czas w cz??ci wsp?lnej/kawiarni do godziny zameldowania. (W przypadku przyjazdu w godzinach 5:30-6 rano zaleca si? zarezerwowanie ???ka na poprzedni? noc, aby zapewni? sobie spokojny sen).
P??ne wymeldowanie mo?liwe jest na wcze?niejsze ?yczenie i w zale?no?ci od dost?pno?ci.
W przypadku p??nego wyjazdu z danego miasta podr??ni mog? przechowa? baga? po wymeldowaniu w szatni hostelu.
Nie mo?emy zagwarantowa? zakwaterowania w tym samym pokoju wieloosobowym w przypadku 3 lub 4 os?b podr??uj?cych razem. Przydzia? pokoju w okre?lonej kategorii pokoi prywatnych mo?e si? r??ni? w zale?no?ci od dost?pno?ci. B?dzie to ?ci?le uzale?nione od dost?pno?ci do czasu zameldowania.
Szafki s? dost?pne tylko w pokojach wieloosobowych. Do ka?dego ???ka do??czona jest szafka, w kt?rej go?cie mog? przechowywa? swoje kosztowno?ci. W razie potrzeby zaleca si? zabranie ze sob? k??dki do szafki. K??dk? mo?na wypo?yczy? w recepcji w zale?no?ci od dost?pno?ci i za dodatkow? op?at?. Zaleca si? zabranie ze sob? k??dki.
Je?li jakiekolwiek dzia?anie go?cia zostanie uznane przez hostel za niew?a?ciwe lub je?li hostel zwr?ci uwag? na jakiekolwiek niew?a?ciwe zachowanie, hostel zastrzega sobie prawo do podj?cia dzia?a? przeciwko go?ciowi. Zapewniamy, ?e administracja przeprowadzi odpowiednie dochodzenie, aby zapewni?, ?e sprawa zostanie rozpatrzona w pe?ni sprawiedliwie.
Go?cie z lokalnymi dokumentami to?samo?ci b?d? mieli wst?p do naszych hosteli z wyj?tkiem Jodhpur, Mussoorie by The Stream Side, Shangarh, Chikmagalur, Fort Kochi, Coorg i Coorg Madikeri.
Wszystkie anulacje, je?li zostan? zg?oszone na 7 dni przed dat? zameldowania, kwalifikuj? si? do 100% zwrotu koszt?w. W przypadku anulowania rezerwacji w ci?gu 7 dni od daty zameldowania nie przys?uguje ?ADEN zwrot koszt?w i naliczone zostan? 100% op?aty za anulowanie rezerwacji. Je?li go?? nie pojawi si? w obiekcie, zostanie obci??ony ca?kowit? cen? rezerwacji.
Rezerwacje bezzwrotne nie kwalifikuj? si? do zwrotu koszt?w w przypadku anulowania w dowolnym momencie.
Je?li go?? chce przed?u?y? sw?j pobyt w hostelu, skorzystanie z rezerwacji b?dzie uzale?nione od dost?pno?ci.
Pok?j zostanie udost?pniony wed?ug aktualnych stawek na stronie internetowej, a nie wed?ug stawek, po kt?rych dokonano poprzedniej rezerwacji.
Kierownictwo hostelu nie ponosi odpowiedzialno?ci za utrat? baga?u lub rzeczy osobistych. Go?cie powinni upewni? si?, ?e nie pozostawiaj? swoich rzeczy bez opieki przez ca?y czas.
Godziny otwarcia i dost?pno?? kawiarni r??ni? si? w zale?no?ci od lokalizacji, a informacje na ten temat mo?na znale?? na oficjalnej stronie internetowej hostelu.
Kawiarnia dzia?a sezonowo, co mo?na potwierdzi? w recepcji hostelu w momencie zameldowania.
Kawiarnia Hostellers Unbox serwuje dania jajeczne i wegetaria?skie.
Posi?ki nie s? wliczone w cen? pokoju i mo?na z nich korzysta? na zasadzie a-la-carte w naszych kawiarniach.
Aby utrzyma? kultur? backpackingu i ducha spo?eczno?ci, promujemy samoobs?ug? we wszystkich naszych kawiarniach.
Go?cie mog? zamawia? i spo?ywa? posi?ki na zewn?trz wy??cznie w wyznaczonych jadalniach i pokojach prywatnych.
Narkotyki/nadu?ywanie substancji odurzaj?cych/alkoholu jest surowo zabronione we wszystkich naszych hostelach. W przypadku, gdy ktokolwiek zostanie przy?apany na posiadaniu lub spo?ywaniu narkotyk?w/alkoholu podczas pobytu, zostan? podj?te surowe dzia?ania przeciwko niemu/niej, a osoba ta zostanie poproszona o natychmiastowe opuszczenie hostelu i zostanie wpisana na czarn? list? na zawsze.
Wszystkie nasze hostele maj? wydzielone strefy dla pal?cych. Palenie wewn?trz akademik?w jest surowo zabronione.
Go?? zostanie uznany za niezdolnego do dalszego pobytu w kt?rymkolwiek z naszych hosteli w przypadku nadu?ywania narkotyk?w, nieprzestrzegania zasad dotycz?cych go?ci i rezerwacji, niew?a?ciwego zachowania (fizycznego / psychicznego / werbalnego lub jakiegokolwiek rodzaju), kradzie?y, higieny osobistej, wandalizmu, wtargni?cia, niep?acenia / op??nienia w p?atno?ci nale?no?ci, innych niedogodno?ci dla go?ci lub wszelkich takich nieuzasadnionych dzia?a?. We wszystkich takich przypadkach go?? zostanie poproszony o natychmiastowe opuszczenie obiektu bez zwrotu koszt?w.
Podtrzymanie zasilania jest dost?pne tylko w wybranych lokalizacjach i nie we wszystkich obiektach The Hosteller.

Recenzje i Oceny

10
Znakomity
1 recenzja
 • Bezpieczeństwo
  10
 • Lokalizacja
  10
 • Personel
  10
 • atmosfera
  10
 • Czystość
  10
 • Najlepsza wartość
  10
 • Udogodnienia
  10

Sprawdź dostępność

Przyjazd
Wyjazd
Gości

Lokalizacja

Najnowsze opinie

10
Znakomity
19.07.2023
I am absolutely in love with this hostel. The ambience, the staff, the service are bang on. Would definitely recommend.
pokaż więcej
Kobieta, 25-30

Udogodnienia

 • Darmowe

  • Darmowe WiFi
 • Ogólne

  • Parkowanie
 • Usługi

  • Przechowalnia bagażu
  • Recepcja 24 godziny na dobę
  • Pokojówka
 • Jedzenie i napoje

  • Opcja posiłków
  • Kawiarnia
 • Rozrywka

  • Gry planszowe
  • Gra w piłkarzyki

Więcej hostele w Shimla