Darmowe WiFi

The Hosteller Mussoorie, Mall Road

Bezpłatne odwołanie rezerwacji Zarezerwuj z 8-dniowym wyprzedzeniem, aby móc bezpłatnie anulować rezerwację.

8.9
Fantastyczny
24 recenzja/-e/-i
Idealna lokalizacja
Znakomity personel
Fantastyczna czystość

Opis nieruchomości

Po?o?ony tu? obok Mall Road, ka?dy pok?j w The Hosteller Mussoorie Mini ma panoramiczny widok na dolin?. Z 4 pokojami wieloosobowymi i 4 pokojami prywatnymi, kawiarni? na dachu i wsp?lnymi obszarami pe?nymi energii - jest to ostateczna ucieczka od miejskiego ?ycia. Maj?c na uwadze nowoczesne podej?cie, przestrze? zosta?a przekszta?cona w celu w??czenia dynamicznego stylu projektowania. Spiralne schody ??cz?ce pi?tra, drewniane meble z portugalskim akcentem, przestronne ???ka z plakatami i minimalistyczna koncepcja sprawiaj?, ?e hostel jest niezwykle wyj?tkowy.
Urocza biblioteka wita go?ci zaraz po wej?ciu. Jest to raj dla wszystkich mi?o?nik?w ksi??ek, poniewa? jest wype?niona ciekawymi ksi??kami. Wyobra? sobie, ?e siedzisz na tych super wygodnych krzes?ach, popijaj?c fili?ank? chai i zatracaj?c si? w ?wiecie Ruskina Bonda! Ca?kiem sennie, prawda? Zostaw wszystkie zmartwienia za sob? i uwolnij si? od stresu, do??czaj?c do innych podr??nik?w w tej cichej i spokojnej ucieczce. Blisko miasta, a jednocze?nie spokojny, ten hostel jest dla wszystkich pisarzy, artyst?w, kreatywnych dusz i mi?o?nik?w podr??y, kt?rzy chc? ?y? swoim najlepszym g?rskim ?yciem.
*Zameldowanie trwa od 13:00 do 23:00.
*Wymeldowanie przed godzin? 11:00
*Go?? zostanie obci??ony przedp?at? w wysoko?ci ca?kowitej ceny w dowolnym momencie przed dat? przyjazdu w celu potwierdzenia rezerwacji, w przypadku niedokonania przedp?aty rezerwacja podlega anulowaniu.
*Op?aty za pok?j nie obejmuj? podatk?w. Podatki nie s? wliczone w cen?, w przypadku pokoju o warto?ci poni?ej 7500 INR za noc naliczony zostanie podatek w wysoko?ci 12%; w przypadku pokoju o warto?ci powy?ej 7500 INR za noc naliczona zostanie dodatkowa op?ata w wysoko?ci 18%.
*?niadanie nie jest wliczone w cen?.
*Brak godziny policyjnej.
*Zakaz palenia w pokojach, ale wyznaczone miejsce dla pal?cych.
*W przypadku anulowania rezerwacji na 7 dni przed dat? zameldowania przys?uguje 100% zwrot koszt?w.
*W przypadku anulowania rezerwacji w ci?gu 7 dni od daty zameldowania nie przys?uguje ?ADEN zwrot koszt?w i naliczona zostanie 100% op?ata za anulowanie rezerwacji.
*Je?li go?? nie pojawi si? w hostelu, zostanie obci??ony ca?kowit? cen? rezerwacji.
*Rezerwacje dokonane w hostelu s? niezbywalne. W zwi?zku z tym go??, na kt?rego nazwisko dokonano rezerwacji, musi obowi?zkowo stawi? si? w hostelu.
*Rezerwacje bezzwrotne nie podlegaj? zwrotowi koszt?w w przypadku anulowania rezerwacji w dowolnym momencie.
*Dodatkowy materac jest dost?pny w zale?no?ci od dost?pno?ci. Go?cie mog? skorzysta? z dodatkowego materaca w momencie zameldowania. Op?ata za dodatkowy materac wynosi 500 rupii za noc za osob?. W przypadku niedost?pno?ci dodatkowego materaca Go?cie mog? doda? do pokoju dodatkow? osob? za t? sam? op?at?.
Go?cie mog? spo?ywa? posi?ki z zewn?trz w wyznaczonych jadalniach i pokojach prywatnych.
WA?NE :
*W przypadku przyjazdu przed godzin? zameldowania go?? mo?e sp?dza? czas w cz??ci wsp?lnej/kawiarni do godziny zameldowania. (Je?li jednak go?cie przyje?d?aj? ju? o 5:30-6 rano, zaleca si? zarezerwowanie ???ka na poprzedni? noc, aby zapewni? sobie spokojny sen).
*P??ne wymeldowanie mo?liwe jest na wcze?niejsze ?yczenie i w zale?no?ci od dost?pno?ci.
*Podr??ni mog? przechowa? baga? po wymeldowaniu w szatni hostelu w przypadku p??nego wyjazdu z danego miasta.
*Wszyscy go?cie musz? mie? uko?czone 18 lat, aby zarezerwowa? i zatrzyma? si? w naszych hostelach. Je?li go?? ma mniej ni? 18 lat, zameldowanie zostanie odrzucone i nie b?dzie zwrotu pieni?dzy za to samo.
*Zgodnie z przepisami rz?dowymi, go?cie zobowi?zani s? do okazania wa?nego dokumentu to?samo?ci ze zdj?ciem w momencie zameldowania.
*Akceptowane dowody to?samo?ci to paszport, karta aadhar, prawo jazdy i dow?d to?samo?ci wyborcy. Karta PAN nie jest akceptowana jako wa?ny dokument to?samo?ci.
*Go?cie z lokalnymi dokumentami to?samo?ci nie b?d? wpuszczani do wszystkich naszych hosteli.
*Go?cie nieb?d?cy rezydentami odwiedzaj? hostele w godzinach 10:00 - 08:00 i nie mog? przebywa? w pokojach/domach wieloosobowych.
*W przypadku os?b podr??uj?cych w grupie, zakwaterowanie w tym samym pokoju wieloosobowym zale?y od dost?pno?ci.
*Lokalne przepisy prawa, wykraczaj?ce poza polityk? firmy, b?d? mia?y zastosowanie w poszczeg?lnych przypadkach.
*Kierownictwo nie ponosi odpowiedzialno?ci za rzeczy osobiste go?ci, a podr??ni s? odpowiedzialni za sw?j baga? i inne niezb?dne rzeczy podczas pobytu w hostelu.
*Zwierz?ta domowe nie s? dozwolone w naszych hostelach.
*Je?li jakiekolwiek dzia?anie podr??nego zostanie uznane przez kierownictwo za niew?a?ciwe lub je?li zostanie zwr?cona uwaga na jakiekolwiek niew?a?ciwe zachowanie, kierownictwo zastrzega sobie prawo (po zbadaniu zarzut?w) do podj?cia dzia?a? w tej sprawie.
*Prawo do wst?pu jest zastrze?one.
*Ka?dy zagraniczny go?? hostelu The Hosteller musi posiada? przy sobie i okaza? podczas zameldowania paszport oraz wa?n? wiz? w oryginale.
*Ka?dy pakista?ski go?? hosteli The Hosteller musi posiada? przy sobie i okaza? podczas zameldowania dodatkowe pozwolenie na pobyt wydane przez Indyjsk? Wysok? Komisj? w Islamabadzie wraz z orygina?em paszportu i wa?nej wizy.
*Lokalni mieszka?cy nie mog? przebywa? w hostelu The Hosteller. Lokalni mieszka?cy, tj. osoby mieszkaj?ce w mie?cie lub s?siednich obszarach, w kt?rych znajduje si? Hosteller, nie mog? przebywa? w Hosteller w danym mie?cie. Personel wszystkich hosteli ustali miasto zamieszkania go?ci na podstawie dowodu adresu, kt?ry go?cie podali podczas zameldowania.
*Nie mo?emy zagwarantowa? zakwaterowania w tym samym pokoju wieloosobowym w przypadku 3 lub 4 os?b podr??uj?cych razem. B?dzie to ?ci?le uzale?nione od dost?pno?ci.
*Hosteller, sie? hosteli dla podr??uj?cych z plecakiem, jest odpowiedni dla m?odych podr??nik?w. Nie zezwalamy na pobyt rodzinom i osobom poni?ej 18 roku ?ycia.
*Zezwalamy go?ciom na spo?ywanie posi?k?w z zewn?trz w wyznaczonych jadalniach i pokojach prywatnych.

Recenzje i Oceny

8.9
Fantastyczny
24 recenzja/-e/-i
 • Bezpieczeństwo
  9.1
 • Lokalizacja
  8.9
 • Personel
  9.1
 • atmosfera
  8.9
 • Czystość
  8.9
 • Najlepsza wartość
  8.9
 • Udogodnienia
  8.3

Sprawdź dostępność

Przyjazd
Wyjazd
Gości

Lokalizacja

Najnowsze opinie

8.3
Fantastyczny
20.10.2023
We had a great stay at the Hosteller! Our room was spacious with a lovely room which was very clean. The bed was very comfy. Bathroom could do with a new shower curtain and freshen up but otherwise everything was great. Staff were super friendly and the food at the cafe was delicious!
pokaż więcej
Kobieta, 25-30
10
Znakomity
22.09.2023
The property is very clean and the location is perfect.
pokaż więcej
Mężczyzna, 25-30
7.4
Bardzo dobry
16.08.2023
overall it's good but there's no lock.
pokaż więcej
Mężczyzna, 25-30

Udogodnienia

 • Darmowe

  • Darmowe WiFi
 • Ogólne

  • Wspólny pokój dzienny
  • Wentylator sufitowy
 • Usługi

  • Ręczniki do wypożyczenia
  • Recepcja 24 godziny na dobę
  • Pokojówka
 • Jedzenie i napoje

  • Kawiarnia

Więcej hostele w Mussoorie