Ten hostel jest zobowiązany do przestrzegania wytycznych WHO i lokalnych władz sanitarnych w zakresie Covid-19. Obejmuje to zwiększone procedury czyszczenia, lepsze środki higieny i dystans społeczny, gdy jest to wymagane.
Darmowe WiFi

The Hosteller Mukteshwar

Bezpłatne odwołanie rezerwacji Zarezerwuj z 8-dniowym wyprzedzeniem, aby móc bezpłatnie anulować rezerwację.

10
Znakomity
13 recenzja/-e/-i
Idealna lokalizacja
Znakomity personel
Fantastyczna czystość

Opis nieruchomości

Rustykalny, domowy i przytulny - Hosteller Mukteshwar to ucieczka od monotonnej rutyny miast. Mieszcz?cy 3 przestronne pokoje prywatne i 3 przestronne pokoje wieloosobowe; ten hostel jest idealny zar?wno na romantyczny wypad, jak i na wycieczk? dru?ynow?. Hostel jest r?wnie? wyposa?ony w du?y wsp?lny pok?j, wewn?trzn? kuchni? i dwa roz?o?yste ogrody na p??ne popo?udniowe spacery. Wystr?j jest prosty i drewniany, dzi?ki czemu doskonale komponuje si? z urokliwym otoczeniem g?r i strumieni. Jest r?wnie? bardzo ?atwo dost?pny i znajduje si? w pobli?u wielu atrakcji, takich jak Chauli Ki Jali, wodospady Bhalugarh, Mukteshwar Inspection Bungalow itp. Dom drugiego najwy?szego szczytu Indii - Nanda Devi; Mukteshwar to miejsce, do kt?rego warto si? uda?, gdy potrzebujesz ucieczki od miejskiego ?ycia. Kwitn?ca przyroda, zapieraj?ce dech w piersiach widoki, pi?kne widoki, urokliwe szlaki turystyczne oraz obfita flora i fauna sprawiaj?, ?e to miejsce jest magiczne. Let's #getupgo to Mukteshwar!
***Polityka obiektu***
Hosteller to sie? hosteli dla podr??uj?cych z plecakiem i jest dobrze przystosowana dla m?odych podr??nik?w z plecakiem. Jako marka nie polecamy rodzin i nie zezwalamy na pobyt u nas osobom poni?ej 18 roku ?ycia, z wyj?tkiem Kasar Devi, Jim Corbett, Naukuchiatal, Ramgarh, Tirthan Valley, Kareri i Mukteshwar. Uwaga: w pokojach wieloosobowych nie mog? przebywa? osoby poni?ej 18. roku ?ycia.
Zameldowanie - od 13:00 do 23:00
Wymeldowanie - 11:00
Kawiarnia Lushtree (nie obs?ugiwana przez The Hosteller) serwuje dania wegetaria?skie i niewegetaria?skie. Aby utrzyma? kultur? backpackingu i ducha spo?eczno?ci, promujemy samoobs?ug? we wszystkich naszych kawiarniach.
Brak godziny policyjnej.
Szczeg??owe zasady mog? mie? zastosowanie do r??nych hosteli pod mark? w okre?lonych porach roku, o czym nale?y poinformowa? w momencie zameldowania.
Go?? zostanie obci??ony przedp?at? w wysoko?ci ca?kowitej ceny w dowolnym momencie przed dat? przyjazdu w celu potwierdzenia rezerwacji, w przypadku niedokonania przedp?aty rezerwacja podlega anulowaniu.
Formy p?atno?ci akceptowane w naszych hostelach: Got?wka, karta debetowa, karta kredytowa i UPI.
Op?aty za pok?j nie zawieraj? podatk?w. Podatki nie s? wliczone w cen?, w przypadku pokoju o warto?ci poni?ej 7500 INR za noc zostanie naliczony podatek w wysoko?ci 12%; w przypadku pokoju o warto?ci powy?ej 7500 INR za noc zostanie naliczona dodatkowa op?ata w wysoko?ci 18%.
Go?cie mog? skorzysta? z dodatkowego materaca w momencie zameldowania. Dodatkowy materac jest dost?pny w zale?no?ci od dost?pno?ci.
W przypadku przyjazdu przed godzin? zameldowania Go?cie mog? sp?dza? czas w cz??ci wsp?lnej/kawiarni do godziny zameldowania. (W przypadku przyjazdu w godzinach 5:30-6 rano zaleca si? zarezerwowanie ???ka na poprzedni? noc, aby zapewni? sobie spokojny sen).
P??ne wymeldowanie mo?liwe jest na wcze?niejsze ?yczenie i w zale?no?ci od dost?pno?ci.
W przypadku p??nego wyjazdu z danego miasta podr??ni mog? przechowa? baga? po wymeldowaniu w szatni hostelu.
Nie mo?emy zagwarantowa? zakwaterowania w tym samym pokoju wieloosobowym w przypadku 3 lub 4 os?b podr??uj?cych razem. Przydzia? pokoju w okre?lonej kategorii pokoi prywatnych mo?e si? r??ni? w zale?no?ci od dost?pno?ci. B?dzie to ?ci?le uzale?nione od dost?pno?ci do czasu zameldowania.
Szafki s? dost?pne tylko w pokojach wieloosobowych. Do ka?dego ???ka do??czona jest szafka, w kt?rej go?cie mog? przechowywa? swoje kosztowno?ci. W razie potrzeby zaleca si? zabranie ze sob? k??dki do szafki. K??dk? mo?na wypo?yczy? w recepcji w zale?no?ci od dost?pno?ci i za dodatkow? op?at?. Zaleca si? zabranie ze sob? k??dki.
Je?li jakiekolwiek dzia?anie go?cia zostanie uznane przez hostel za nieodpowiednie lub je?li hostel zwr?ci uwag? na jakiekolwiek nieodpowiednie zachowanie, hostel zastrzega sobie prawo do podj?cia dzia?a? przeciwko go?ciowi. Zapewniamy, ?e administracja przeprowadzi odpowiednie dochodzenie, aby zapewni?, ?e sprawa zostanie rozpatrzona w pe?ni sprawiedliwie.
Go?cie z lokalnymi dokumentami to?samo?ci b?d? mieli wst?p do naszych hosteli z wyj?tkiem Jodhpur, Mussoorie by The Stream Side, Shangarh, Chikmagalur, Fort Kochi, Coorg i Coorg Madikeri.
Wszystkie anulacje, je?li zostan? zg?oszone na 7 dni przed dat? zameldowania, kwalifikuj? si? do 100% zwrotu koszt?w. W przypadku anulowania rezerwacji w ci?gu 7 dni od daty zameldowania nie przys?uguje ?ADEN zwrot koszt?w i naliczone zostan? 100% op?aty za anulowanie rezerwacji. Je?li go?? nie pojawi si? w obiekcie, zostanie obci??ony ca?kowit? cen? rezerwacji.
Rezerwacje bezzwrotne nie kwalifikuj? si? do zwrotu koszt?w w przypadku anulowania w dowolnym momencie.
Je?li go?? chce przed?u?y? sw?j pobyt w hostelu, skorzystanie z rezerwacji b?dzie uzale?nione od dost?pno?ci.
Pok?j zostanie udost?pniony wed?ug aktualnych stawek na stronie internetowej, a nie wed?ug stawek, po kt?rych dokonano poprzedniej rezerwacji.
Kierownictwo hostelu nie ponosi odpowiedzialno?ci za utrat? baga?u lub rzeczy osobistych. Go?cie powinni upewni? si?, ?e nie pozostawiaj? swoich rzeczy bez opieki przez ca?y czas.
Godziny otwarcia i dost?pno?? kawiarni r??ni? si? w zale?no?ci od lokalizacji, a informacje na ten temat mo?na znale?? na oficjalnej stronie internetowej hostelu.
Kawiarnia dzia?a sezonowo, co mo?na potwierdzi? w recepcji hostelu w momencie zameldowania.
Posi?ki nie s? wliczone w cen? pokoju i mo?na z nich korzysta? na zasadzie a-la-carte w naszych wewn?trznych kawiarniach.
Aby utrzyma? kultur? backpackingu i ducha spo?eczno?ci, promujemy samoobs?ug? we wszystkich naszych kawiarniach.
Go?cie mog? zamawia? i spo?ywa? posi?ki na zewn?trz wy??cznie w wyznaczonych jadalniach i pokojach prywatnych.
Narkotyki/nadu?ywanie substancji odurzaj?cych/alkoholu jest surowo zabronione we wszystkich naszych hostelach. W przypadku, gdy ktokolwiek zostanie przy?apany na posiadaniu lub spo?ywaniu narkotyk?w/alkoholu podczas pobytu, zostan? podj?te surowe dzia?ania przeciwko niemu/niej, a osoba ta zostanie poproszona o natychmiastowe opuszczenie hostelu i zostanie wpisana na czarn? list? na zawsze.
Wszystkie nasze hostele maj? wydzielone strefy dla pal?cych. Palenie wewn?trz akademik?w jest surowo zabronione.
Go?? zostanie uznany za niezdolnego do dalszego pobytu w kt?rymkolwiek z naszych hosteli w przypadku nadu?ywania narkotyk?w, nieprzestrzegania zasad dotycz?cych go?ci i rezerwacji, niew?a?ciwego zachowania (fizycznego / psychicznego / werbalnego lub jakiegokolwiek rodzaju), kradzie?y, higieny osobistej, wandalizmu, wtargni?cia, niep?acenia / op??nienia w p?atno?ci nale?no?ci, innych niedogodno?ci dla go?ci lub wszelkich takich nieuzasadnionych dzia?a?. We wszystkich takich przypadkach go?? zostanie poproszony o natychmiastowe opuszczenie obiektu bez zwrotu koszt?w.
Podtrzymanie zasilania jest dost?pne tylko w wybranych lokalizacjach i nie we wszystkich obiektach The Hosteller.

Recenzje i Oceny

10
Znakomity
13 recenzja/-e/-i
 • Bezpieczeństwo
  10
 • Lokalizacja
  10
 • Personel
  10
 • atmosfera
  10
 • Czystość
  10
 • Najlepsza wartość
  10
 • Udogodnienia
  10

Sprawdź dostępność

Przyjazd
Wyjazd
Gości

Lokalizacja

Najnowsze opinie

10
Znakomity
08.09.2023
I like to stay over there with amazing locations, people and hospitality. Stunning views in the morning I was seen from the hostel. beautiful good. helping people. Thank you for making my trip so beautiful ❤️
pokaż więcej
Mężczyzna, 25-30
10
Znakomity
14.07.2023
The value for money at Hosteller Mukteshwar was exceptional. The affordable rates combined with the quality of service and amenities made it an outstanding choice for budget-conscious travelers like myself.
pokaż więcej
Kobieta, 18-24
8.3
Fantastyczny
22.08.2022
Good property but faced quite a few issues there. Private room doesnt have a concrete ceiling but a wooden one which makes nothing soundproof. Rooms are nice bht there septic tank broke when i was there which nade sitti g outside room very tough. Manager was really helpful and had a good vibe. Food was to the stabdard of hosteller. View is nice.
pokaż więcej
dwójka, 25-30

Udogodnienia

 • Darmowe

  • Darmowe WiFi
 • Ogólne

  • Zamykane szafki
  • Wspólny pokój dzienny
  • Śniadanie nie wliczone
  • Covid-19 Safe
 • Usługi

  • Dostep do Internetu
  • Pralnia
  • Ręczniki do wypożyczenia
  • Przechowalnia bagażu
  • Recepcja 24 godziny na dobę
  • Wycieczki/biuro podróży
  • Pokojówka
 • Jedzenie i napoje

  • Opcja posiłków
  • Kawiarnia
 • Rozrywka

  • Gry planszowe
  • Wi-Fi

Więcej hostele w Mukteshwar