Ten hostel jest zobowiązany do przestrzegania wytycznych WHO i lokalnych władz sanitarnych w zakresie Covid-19. Obejmuje to zwiększone procedury czyszczenia, lepsze środki higieny i dystans społeczny, gdy jest to wymagane.
Darmowe WiFi

The Hosteller Mussoorie By The Streamside

Bezpłatne odwołanie rezerwacji Zarezerwuj z 8-dniowym wyprzedzeniem, aby móc bezpłatnie anulować rezerwację.

8.9
Fantastyczny
10 recenzja/-e/-i
Idealna lokalizacja
Znakomity personel
Świetna czystość

Opis nieruchomości

Popularnie znana jako "Kr?lowa Wzg?rz", Mussoorie jest jedn? z tych g?rskich stacji, kt?re s? idealne na niezapomniany wypad. Hosteller Mussoorie By The Streamside znajduje si? oko?o 10 km od centrum miasta, dzi?ki czemu jest nie tylko dost?pny i ?atwy w podr??y, ale tak?e oaz? spokoju i ciszy. Mie?ci 9 przestronnych pokoi z pi?knymi widokami na wzg?rza. Ale najbardziej wyj?tkow? rzecz? w hostelu i tym, co sprawi, ?e b?dziesz chcia? do niego wr?ci?, jest strumie?, kt?ry przep?ywa tu? obok hostelu. Cichy bulgot wody jest czym?, co sprawia, ?e pobyt u nas jest jeszcze przyjemniejszy. Gustownie wykonany ze ska?, kamienia i drewna - ten uroczy hostel mie?ci r?wnie? du?? werand?, z kt?rej mo?na podziwia? wspania?e widoki wczesnym rankiem, kawiarni? dla podr??nych 24 ? 7 na pyszne jedzenie oraz miejsce na ognisko na nocne sesje opowiadania historii. Do??cz do nas na zielonych wzg?rzach Mussoorie i #GetUpGo!
Wa?na uwaga:
Hosteller to sie? hosteli dla podr??uj?cych z plecakiem, kt?ra jest odpowiednia dla m?odych podr??nik?w. Jako marka nie polecamy pobytu rodzinom i nie zezwalamy na pobyt osobom poni?ej 18 roku ?ycia, z wyj?tkiem Kasar Devi, Jim Corbett, Naukuchiatal, Ramgarh, Tirthan Valley, Kareri i Shoja. Uwaga: w pokojach wieloosobowych nie mog? przebywa? osoby poni?ej 18. roku ?ycia.
Zameldowanie - od 13:00 do 23:00
Wymeldowanie - 11:00
Kawiarnia Gharat (nie obs?ugiwana przez The Hosteller) serwuje dania wegetaria?skie i niewegetaria?skie. Aby utrzyma? kultur? backpackingu i ducha spo?eczno?ci, promujemy samoobs?ug? we wszystkich naszych kawiarniach.
Brak godziny policyjnej.
Szczeg??owe zasady mog? mie? zastosowanie do r??nych hosteli pod mark? w okre?lonych porach roku, o czym nale?y poinformowa? w momencie zameldowania.
Go?? zostanie obci??ony przedp?at? w wysoko?ci ca?kowitej ceny w dowolnym momencie przed dat? przyjazdu w celu potwierdzenia rezerwacji, w przypadku niedokonania przedp?aty rezerwacja podlega anulowaniu.
Formy p?atno?ci akceptowane w naszych hostelach: Got?wka, karta debetowa, karta kredytowa i UPI.
Op?aty za pok?j nie zawieraj? podatk?w. Podatki nie s? wliczone w cen?, w przypadku pokoju o warto?ci poni?ej 7500 INR za noc zostanie naliczony podatek w wysoko?ci 12%; w przypadku pokoju o warto?ci powy?ej 7500 INR za noc zostanie naliczona dodatkowa op?ata w wysoko?ci 18%.
Go?cie mog? skorzysta? z dodatkowego materaca w momencie zameldowania. Dodatkowy materac jest dost?pny w zale?no?ci od dost?pno?ci.
W przypadku przyjazdu przed godzin? zameldowania Go?cie mog? sp?dza? czas w cz??ci wsp?lnej/kawiarni do godziny zameldowania. (W przypadku przyjazdu w godzinach 5:30-6 rano zaleca si? zarezerwowanie ???ka na poprzedni? noc, aby zapewni? sobie spokojny sen).
P??ne wymeldowanie mo?liwe jest na wcze?niejsze ?yczenie i w zale?no?ci od dost?pno?ci.
W przypadku p??nego wyjazdu z danego miasta podr??ni mog? przechowa? baga? po wymeldowaniu w szatni hostelu.
Nie mo?emy zagwarantowa? zakwaterowania w tym samym pokoju wieloosobowym w przypadku 3 lub 4 os?b podr??uj?cych razem. Przydzia? pokoju w okre?lonej kategorii pokoi prywatnych mo?e si? r??ni? w zale?no?ci od dost?pno?ci. B?dzie to ?ci?le uzale?nione od dost?pno?ci do czasu zameldowania.
Szafki s? dost?pne tylko w pokojach wieloosobowych. Do ka?dego ???ka do??czona jest szafka, w kt?rej go?cie mog? przechowywa? swoje kosztowno?ci. W razie potrzeby zaleca si? zabranie ze sob? k??dki do szafki. K??dk? mo?na wypo?yczy? w recepcji w zale?no?ci od dost?pno?ci i za dodatkow? op?at?. Zaleca si? zabranie ze sob? k??dki.
Je?li jakiekolwiek dzia?anie go?cia zostanie uznane przez hostel za niew?a?ciwe lub je?li hostel zwr?ci uwag? na jakiekolwiek niew?a?ciwe zachowanie, hostel zastrzega sobie prawo do podj?cia dzia?a? przeciwko go?ciowi. Zapewniamy, ?e administracja przeprowadzi odpowiednie dochodzenie, aby zapewni?, ?e sprawa zostanie rozpatrzona w pe?ni sprawiedliwie.
Go?cie z lokalnymi dokumentami to?samo?ci b?d? mieli wst?p do naszych hosteli z wyj?tkiem Jodhpur, Mussoorie by The Stream Side, Shangarh, Chikmagalur, Fort Kochi, Coorg i Coorg Madikeri.
Wszystkie anulacje, je?li zostan? zg?oszone na 7 dni przed dat? zameldowania, kwalifikuj? si? do 100% zwrotu koszt?w. W przypadku anulowania rezerwacji w ci?gu 7 dni od daty zameldowania nie przys?uguje ?ADEN zwrot koszt?w i naliczone zostan? 100% op?aty za anulowanie rezerwacji. Je?li go?? nie pojawi si? w obiekcie, zostanie obci??ony ca?kowit? cen? rezerwacji.
Rezerwacje bezzwrotne nie kwalifikuj? si? do zwrotu koszt?w w przypadku anulowania w dowolnym momencie.
Je?li go?? chce przed?u?y? sw?j pobyt w hostelu, skorzystanie z rezerwacji b?dzie uzale?nione od dost?pno?ci.
Pok?j zostanie udost?pniony wed?ug aktualnych stawek na stronie internetowej, a nie wed?ug stawek, po kt?rych dokonano poprzedniej rezerwacji.
Kierownictwo hostelu nie ponosi odpowiedzialno?ci za utrat? baga?u lub rzeczy osobistych. Go?cie powinni upewni? si?, ?e nie pozostawiaj? swoich rzeczy bez opieki przez ca?y czas.
Godziny otwarcia i dost?pno?? kawiarni r??ni? si? w zale?no?ci od lokalizacji, a informacje na ten temat mo?na znale?? na oficjalnej stronie internetowej hostelu.
Kawiarnia dzia?a sezonowo, co mo?na potwierdzi? w recepcji hostelu w momencie zameldowania.
Posi?ki nie s? wliczone w cen? pokoju i mo?na z nich korzysta? na zasadzie a-la-carte w naszych wewn?trznych kawiarniach.
Aby utrzyma? kultur? backpackingu i ducha spo?eczno?ci, promujemy samoobs?ug? we wszystkich naszych kawiarniach.
Go?cie mog? zamawia? i spo?ywa? posi?ki na zewn?trz wy??cznie w wyznaczonych jadalniach i pokojach prywatnych.
Narkotyki/nadu?ywanie substancji odurzaj?cych/alkoholu jest surowo zabronione we wszystkich naszych hostelach. W przypadku, gdy ktokolwiek zostanie przy?apany na posiadaniu lub spo?ywaniu narkotyk?w/alkoholu podczas pobytu, zostan? podj?te surowe dzia?ania przeciwko niemu/niej, a osoba ta zostanie poproszona o natychmiastowe opuszczenie hostelu i zostanie wpisana na czarn? list? na zawsze.
Wszystkie nasze hostele maj? wydzielone strefy dla pal?cych. Palenie wewn?trz akademik?w jest surowo zabronione.
Go?? zostanie uznany za niezdolnego do dalszego pobytu w kt?rymkolwiek z naszych hosteli w przypadku nadu?ywania narkotyk?w, nieprzestrzegania zasad dotycz?cych go?ci i rezerwacji, niew?a?ciwego zachowania (fizycznego / psychicznego / werbalnego lub jakiegokolwiek rodzaju), kradzie?y, higieny osobistej, wandalizmu, wtargni?cia, niep?acenia / op??nienia w p?atno?ci nale?no?ci, innych niedogodno?ci dla go?ci lub wszelkich takich nieuzasadnionych dzia?a?. We wszystkich takich przypadkach go?? zostanie poproszony o natychmiastowe opuszczenie obiektu bez zwrotu koszt?w.
Podtrzymanie zasilania jest dost?pne tylko w wybranych lokalizacjach i nie we wszystkich obiektach The Hosteller.

Recenzje i Oceny

8.9
Fantastyczny
10 recenzja/-e/-i
 • Bezpieczeństwo
  9
 • Lokalizacja
  10
 • Personel
  10
 • atmosfera
  8
 • Czystość
  7
 • Najlepsza wartość
  9
 • Udogodnienia
  9

Sprawdź dostępność

Przyjazd
Wyjazd
Gości

Lokalizacja

Najnowsze opinie

9.1
Znakomity
20.06.2023
just visit thais place everything is here @heaven ❤️
pokaż więcej
Mężczyzna, 25-30
10
Znakomity
24.05.2023
just perfect at everything ..... Loved the stay
pokaż więcej
Mężczyzna, 18-24
10
Znakomity
06.11.2022
One of the best hosteller properties I've visited. The perfect offbeat place around mussoorie. Amazing cook and very helpful staff
pokaż więcej
Mężczyzna, 18-24

Udogodnienia

 • Darmowe

  • Darmowe WiFi
 • Ogólne

  • Wspólny pokój dzienny
  • Śniadanie nie wliczone
  • Gorący prysznic
  • Ręczniki nie wliczone
  • Covid-19 Safe
 • Usługi

  • Ręczniki do wypożyczenia
  • Recepcja 24 godziny na dobę
  • Pokojówka
 • Jedzenie i napoje

  • Kawiarnia
 • Rozrywka

  • Gry planszowe
  • Wi-Fi

Więcej hostele w Mussoorie