Darmowe WiFi

The Hosteller Kasol

Bezpłatne odwołanie rezerwacji Zarezerwuj z 8-dniowym wyprzedzeniem, aby móc bezpłatnie anulować rezerwację.

8.2
Fantastyczny
127 recenzja/-e/-i
Idealna lokalizacja
Znakomity personel
Fantastyczna czystość

Opis nieruchomości

Hosteller Kasol, pierwszy hostel w Kasol, jest idealn? opcj? pobytu dla os?b podr??uj?cych z plecakiem lub podr??nik?w szukaj?cych relaksu, odm?odzenia i ponownego po??czenia. Wierzymy w oferowanie najlepszych us?ug hotelarskich, zapewniaj?c wysokiej jako?ci zakwaterowanie, ?wietn? atmosfer? i najwy?szy nacisk na czysto??, higien?, bezpiecze?stwo i ochron? wszystkich naszych podr??nych. Po?o?ony zaledwie 5 minut od centrum miasta w kierunku Old Kasol i w odleg?o?ci spaceru, jeste?my w pobli?u g??wnej ?wi?tyni Kasol, wodospadu i tu? u podn??a g?r. Nasza okolica jest przyjazna, zielona i do?? spokojna. Hosteller oferuje czyste i wygodne ???ka, toalety, bezp?atne WiFi, wsp?lne przestrzenie, przyjazn? recepcj? i us?ugi konsjer?a, posi?ki na miejscu i wiele innych us?ug. W hostelu jest tak wiele do zrobienia, jak spacery po d?ungli, szlaki rzeczne, wieczory karaoke, beer-pong itp. odbywaj?ce si? ka?dego wieczoru. B?dziesz wraca? po wi?cej!
Wa?na uwaga:
Hosteller to sie? hosteli dla podr??uj?cych z plecakiem i jest odpowiednia dla m?odych podr??nik?w. Jako marka nie polecamy pobytu rodzinom i nie zezwalamy na pobyt osobom poni?ej 18 roku ?ycia.
Zameldowanie - od 13:00 do 23:00
Wymeldowanie - 11:00
Nale?y pami?ta?, ?e doj?cie do obiektu zajmuje 5 minut i wymaga pokonania oko?o 50 schod?w.
Nie obowi?zuje godzina policyjna.
W poszczeg?lnych hostelach tej marki w okre?lonych porach roku mog? obowi?zywa? okre?lone zasady, o kt?rych Go?cie zostan? poinformowani w momencie zameldowania.
Go?? zostanie obci??ony przedp?at? w wysoko?ci ca?kowitej ceny w dowolnym momencie przed dat? przyjazdu w celu potwierdzenia rezerwacji, w przypadku niedokonania przedp?aty rezerwacja podlega anulowaniu.
Formy p?atno?ci akceptowane w naszych hostelach: Got?wka, karta debetowa, karta kredytowa i UPI.
Op?aty za pok?j nie zawieraj? podatk?w. Podatki nie s? wliczone w cen?, w przypadku pokoju o warto?ci poni?ej 7500 INR za noc zostanie naliczony podatek w wysoko?ci 12%; w przypadku pokoju o warto?ci powy?ej 7500 INR za noc zostanie naliczona dodatkowa op?ata w wysoko?ci 18%.
Go?cie mog? skorzysta? z dodatkowego materaca w momencie zameldowania. Dodatkowy materac jest dost?pny w zale?no?ci od dost?pno?ci.
W przypadku przyjazdu przed godzin? zameldowania Go?cie mog? sp?dza? czas w cz??ci wsp?lnej/kawiarni do godziny zameldowania. (W przypadku przyjazdu w godzinach 5:30-6 rano zaleca si? zarezerwowanie ???ka na poprzedni? noc, aby zapewni? sobie spokojny sen).
P??ne wymeldowanie mo?liwe jest na wcze?niejsze ?yczenie i w zale?no?ci od dost?pno?ci.
W przypadku p??nego wyjazdu z danego miasta podr??ni mog? przechowa? baga? po wymeldowaniu w szatni hostelu.
Nie mo?emy zagwarantowa? zakwaterowania w tym samym pokoju wieloosobowym w przypadku 3 lub 4 os?b podr??uj?cych razem. Przydzia? pokoju w okre?lonej kategorii pokoi prywatnych mo?e si? r??ni? w zale?no?ci od dost?pno?ci. B?dzie to ?ci?le uzale?nione od dost?pno?ci do czasu zameldowania.
Szafki s? dost?pne tylko w pokojach wieloosobowych. Do ka?dego ???ka do??czona jest szafka, w kt?rej go?cie mog? przechowywa? swoje kosztowno?ci. W razie potrzeby zaleca si? zabranie ze sob? k??dki do szafki. K??dk? mo?na wypo?yczy? w recepcji w zale?no?ci od dost?pno?ci i za dodatkow? op?at?. Zaleca si? zabranie ze sob? k??dki.
Je?li jakiekolwiek dzia?anie go?cia zostanie uznane przez hostel za nieodpowiednie lub je?li hostel zwr?ci uwag? na jakiekolwiek nieodpowiednie zachowanie, hostel zastrzega sobie prawo do podj?cia dzia?a? przeciwko go?ciowi. Zapewniamy, ?e administracja przeprowadzi odpowiednie dochodzenie, aby zapewni?, ?e sprawa zostanie rozpatrzona w pe?ni sprawiedliwie.
Go?cie z lokalnymi dokumentami to?samo?ci b?d? mieli wst?p do naszych hosteli z wyj?tkiem Jodhpur, Mussoorie by The Stream Side, Shangarh, Chikmagalur, Fort Kochi, Coorg i Coorg Madikeri.
Wszystkie anulacje, je?li zostan? zg?oszone na 7 dni przed dat? zameldowania, kwalifikuj? si? do 100% zwrotu koszt?w. W przypadku anulowania rezerwacji w ci?gu 7 dni od daty zameldowania nie przys?uguje ?ADEN zwrot koszt?w i naliczone zostan? 100% op?aty za anulowanie rezerwacji. Je?li go?? nie pojawi si? w obiekcie, zostanie obci??ony ca?kowit? cen? rezerwacji.
Rezerwacje bezzwrotne nie kwalifikuj? si? do zwrotu koszt?w w przypadku anulowania w dowolnym momencie.
Je?li go?? chce przed?u?y? sw?j pobyt w hostelu, skorzystanie z rezerwacji b?dzie uzale?nione od dost?pno?ci.
Pok?j zostanie udost?pniony wed?ug aktualnych stawek na stronie internetowej, a nie wed?ug stawek, po kt?rych dokonano poprzedniej rezerwacji.
Kierownictwo hostelu nie ponosi odpowiedzialno?ci za utrat? baga?u lub rzeczy osobistych. Go?cie powinni upewni? si?, ?e nie pozostawiaj? swoich rzeczy bez opieki przez ca?y czas.
Godziny otwarcia i dost?pno?? kawiarni r??ni? si? w zale?no?ci od lokalizacji, a informacje na ten temat mo?na znale?? na oficjalnej stronie internetowej hostelu.
Kawiarnia dzia?a sezonowo, co mo?na potwierdzi? w recepcji hostelu w momencie zameldowania.
Kawiarnia Hostellers Unbox serwuje dania jajeczne i wegetaria?skie.
Posi?ki nie s? wliczone w cen? pokoju i mo?na z nich skorzysta? na zasadzie a-la-carte w naszych kawiarniach.
Aby utrzyma? kultur? backpackingu i ducha spo?eczno?ci, promujemy samoobs?ug? we wszystkich naszych kawiarniach.
Go?cie mog? zamawia? i spo?ywa? posi?ki na zewn?trz wy??cznie w wyznaczonych jadalniach i pokojach prywatnych.
Narkotyki/nadu?ywanie substancji odurzaj?cych/alkoholu jest surowo zabronione we wszystkich naszych hostelach. W przypadku, gdy ktokolwiek zostanie przy?apany na posiadaniu lub spo?ywaniu narkotyk?w/alkoholu podczas pobytu, zostan? podj?te surowe dzia?ania przeciwko niemu/niej, a osoba ta zostanie poproszona o natychmiastowe opuszczenie hostelu i zostanie wpisana na czarn? list? na zawsze.
Wszystkie nasze hostele maj? wydzielone strefy dla pal?cych. Palenie wewn?trz akademik?w jest surowo zabronione.
Go?? zostanie uznany za niezdolnego do dalszego pobytu w kt?rymkolwiek z naszych hosteli w przypadku nadu?ywania narkotyk?w, nieprzestrzegania zasad dotycz?cych go?ci i rezerwacji, niew?a?ciwego zachowania (fizycznego / psychicznego / werbalnego lub jakiegokolwiek rodzaju), kradzie?y, higieny osobistej, wandalizmu, wtargni?cia, niep?acenia / op??nienia w p?atno?ci nale?no?ci, innych niedogodno?ci dla go?ci lub wszelkich takich nieuzasadnionych dzia?a?. We wszystkich takich przypadkach go?? zostanie poproszony o natychmiastowe opuszczenie obiektu bez zwrotu koszt?w.
Podtrzymanie zasilania jest dost?pne tylko w wybranych lokalizacjach i nie we wszystkich obiektach The Hosteller.

Recenzje i Oceny

8.2
Fantastyczny
127 recenzja/-e/-i
 • Bezpieczeństwo
  8.7
 • Lokalizacja
  8.3
 • Personel
  8.3
 • atmosfera
  8
 • Czystość
  8.7
 • Najlepsza wartość
  7.3
 • Udogodnienia
  8

Sprawdź dostępność

Przyjazd
Wyjazd
Gości

Lokalizacja

Najnowsze opinie

10
Znakomity
22.11.2023
Amazing Experience! The whole staff is really helpful and friendly.
pokaż więcej
Mężczyzna, 25-30
5.1
Ocena
02.10.2023
Not great. Biggest concern was that my room was not clean. Both my bed and locker had a bad wet dog smell. Staff were friendly, but checkin process was more complicated than it needed to be. There was hardly anyone at the hostel, although this is probably because there was a big event in Kasol a couple of days prior to my stay.
pokaż więcej
Mężczyzna, 18-24
8.9
Fantastyczny
21.09.2023
Turning up to a Hosteller without making a booking is hard, unnecessary work. It took nearly 1 hour after arriving to get a room, because the booking/check-in system is all online. Honestly, it's the most stressful check-in I've ever experienced. Other than this, the stay was comfortable with pleasant views.
pokaż więcej
Mężczyzna, 31-40

Udogodnienia

 • Darmowe

  • Darmowe WiFi
 • Ogólne

  • Wspólny pokój dzienny
  • Śniadanie nie wliczone
  • Gorący prysznic
 • Usługi

  • Ręczniki do wypożyczenia
  • Przechowalnia bagażu
  • Recepcja 24 godziny na dobę
  • Pokojówka
 • Jedzenie i napoje

  • Opcja posiłków
  • Kawiarnia
 • Rozrywka

  • Gry planszowe
  • Wi-Fi

Więcej hostele w Kasol