Bezpłatne odwołanie rezerwacji Zarezerwuj z 2-dniowym wyprzedzeniem, aby móc bezpłatnie anulować rezerwację.

Opis nieruchomości

Przyjazne przypomnienie
Prosimy o zwr?cenie uwagi, ?e wiele os?b u?ywa podobnej nazwy pensjonatu, pr?buj?c oszuka? klienta w innym miejscu.
Nale?y pami?ta?, ?e nasza JEDYNA recepcja znajduje si? tylko pod nast?puj?cym adresem !!!:
Block A, 3rd Floor, Chung King Mansions, 36-44 Nathan Road, Tsim Sha Tsui, Hong Kong
WIADOMO?CI dla wszystkich cenionych klient?w, kt?rzy potrzebuj? zarezerwowa? ???ka w akademiku:
Je?li chcesz zarezerwowa? ???ko w akademiku w Hongkongu, przed dokonaniem rezerwacji radzimy najpierw zapozna? si? z poni?szym fragmentem. Nasz typ ???ka wieloosobowego obejmuje ciep?? wod? do prysznica i picia, klimatyzacj?, wentylator, lod?wk?, bezp?atn? po?ciel, bezp?atny r?cznik i bezp?atny dost?p do Internetu. Wanna z hydromasa?em, lampka do czytania, dost?p do karty-klucza, faks... takie udogodnienia s? dost?pne TYLKO w luksusowych pokojach prywatnych. Starali?my si? zapewni? jak najwi?cej udogodnie? w pokojach wieloosobowych. W rzeczywisto?ci oferowane przez nas ???ka wieloosobowe s? NAJTA?SZE w Hongkongu. Jest to specjalnie zachowane dla os?b podr??uj?cych z ograniczonym bud?etem, w rzeczywisto?ci nie otrzymujemy za to ?adnego zysku, ale rozumiemy, ?e s? tacy podr??uj?cy z ograniczonym bud?etem, kt?rzy potrzebuj? niedrogiego zakwaterowania.
Jeszcze raz przypominamy wszystkim podr??uj?cym z ograniczonym bud?etem, ?e typ akademik?w w Hongkongu r??ni si? od innych kraj?w. S? one r?wnie? w r??nych klasach, 4-osobowe, 6-osobowe, 8-osobowe, 12-osobowe i 50-osobowe. Wszystkie z nich zapewniaj? najta?sze i najbardziej podstawowe zakwaterowanie. Je?li klienci nie chc? p?aci? wi?cej ni? 10 USD za noc, radzimy pami?ta?, aby nie by? zbyt wymagaj?cym.
Cz?onek grupy HOSTELHK!
Dlaczego warto nas wybra?? Odpowiedzi s? proste: Profesjonalne zarz?dzanie, Doskona?a lokalizacja, Najlepsza warto?? do?wiadczenia, Wyposa?enie hostelu...
A co najwa?niejsze - NAJNI?SZA stawka bud?etowa!
---------------------------------------------------------------------
Obs?uga - najnowocze?niejsza!!!
- DARMOWY internet w KA?DYM pokoju!!!
- BEZP?ATNY telefon lokalny w KA?DYM pokoju
- DARMOWE r?czniki i po?ciel (tylko dla akademik?w z ?azienk?)
- BEZP?ATNE sprz?tanie pokoju codziennie
- BEZP?ATNE mapy
- BEZP?ATNY gor?cy prysznic 24 godziny
- BEZP?ATNA klimatyzacja 24 godziny
- BEZP?ATNA zimna/gor?ca woda pitna
- Przechowywanie baga?u i wa?nych rzeczy
- Pranie i suszenie
- Chiny, Wietnam, Tajlandia, Singapur itp. Aplikacja VISA
- Karta telefoniczna do po??cze? mi?dzymiastowych
Udogodnienia hotelowe !!!
- Kafejka internetowa. NOWO?? !!!
- TELEWIZOR SAMSUNG LCD. NOWO?? !!!
- Sejf. NOWO??!!!
- Supermarket szybkiej obs?ugi. NOWO??!!!
Doskona?y transport - bardzo ?atwo dost?pny!
- MTR (metro) 1 min pieszo
- KCR (poci?g) 5 minut pieszo
- Prom gwiezdny 5 minut spacerem
- Prom lotniskowy A21 5 minut spacerem
- Prom do Makau 20 minut spacerem
G??wne atrakcje turystyczne w centrum miasta - Atrakcje w pobli?u
- Centrum kultury w Hongkongu
- Muzeum Przestrzeni Kosmicznej w Hongkongu
- Muzeum Historyczne w Hongkongu
- Muzeum Nauki w Hongkongu
- Muzeum Historii Hongkongu
- Park Kowloon
- Ulica ?wi?tynna
- Port Wiktorii
- Aleja Gwiazd
- Harbor Plaza (du?e centrum handlowe)
Cena obejmuje
- wszystkie podatki pa?stwowe
- 10% op?aty za obs?ug?
- P?atno?? got?wk? lub kart? kredytow?
-----------------------------------------------------------------------
Wszystkie typy pokoi:
Basic, Standard i Superior
Pokoje typu Basic przeznaczone s? dla klient?w z ograniczonym bud?etem, korzystaj? z prywatnej lub wsp?lnej ?azienki.
Pokoje standardowe s? przeznaczone dla standardowych klient?w. wi?ksza przestrze? w pokoju i rozmiar ???ka, bezp?atny r?cznik i po?ciel, w pokoju prywatna ?azienka i bezp?atne ??cze internetowe.
Pokoje superior s? przeznaczone dla klient?w, kt?rzy potrzebuj? jako?ci pokoju hotelowego i musz? zap?aci? tylko cen? pokoju w hostelu. wszystkie pokoje superior s? jak pokoje hotelowe.
Pok?j jednoosobowy - Basic (wsp?lna ?azienka)
"1 ???ko pojedyncze. korzystanie z publicznej ?azienki dzielonej z innymi go??mi.
Pok?j jednoosobowy - Basic (prywatna ?azienka)
"1 ???ko pojedyncze. w pokoju znajduje si? prywatna ?azienka.
Pok?j jednoosobowy - Standard
"1 ???ko pojedyncze.
Pok?j jednoosobowy - Superior
"1 ???ko pojedyncze.
Twin Room - Basic (Shared Bathroom)
"2 oddzielne ???ka pojedyncze lub 1 ???ko pi?trowe. korzystanie z og?lnodost?pnej ?azienki dzielonej z innymi go??mi.
Twin Room - Basic (Private Bathroom)
"2 oddzielne ???ka pojedyncze lub 1 ???ko pi?trowe".
Pok?j z 2 ???kami pojedynczymi - Standard
'2 oddzielne ???ka pojedyncze. '
Pok?j z 2 ???kami pojedynczymi - Superior
'2 oddzielne ???ka pojedyncze.
Double Room - Basic (Shared Bathroom)
"1 ???ko podw?jne. korzystanie z publicznej ?azienki dzielonej z innymi go??mi".
Double Room - Basic (Private Bathroom)
"1 ???ko podw?jne.
Pok?j dwuosobowy - Standard
"1 ???ko podw?jne.
Pok?j dwuosobowy - Superior
"1 ???ko podw?jne".
Pok?j trzyosobowy - podstawowy (wsp?lna ?azienka)
"1 ???ko pojedyncze i 1 ???ko podw?jne lub 1 ???ko pojedyncze i 1 ???ko pi?trowe. korzystanie z og?lnodost?pnej ?azienki dzielonej z innymi go??mi.
Pok?j trzyosobowy - podstawowy (prywatna ?azienka)
"1 ???ko pojedyncze i 1 ???ko podw?jne lub 1 ???ko pojedyncze i 1 ???ko pi?trowe".
Pok?j trzyosobowy - Standard
1 ???ko pojedyncze i 1 ???ko podw?jne.
Pok?j trzyosobowy - Superior
"3 oddzielne ???ka pojedyncze".
Pok?j czteroosobowy - Basic (wsp?lna ?azienka)
"2 oddzielne ???ka podw?jne lub 2 ???ka pi?trowe. Korzystanie z publicznej ?azienki dzielonej z innymi go??mi.
Quad Room - Basic (Private Bathroom)
'2 oddzielne ???ka podw?jne lub 2 ???ka pi?trowe.
Pok?j czteroosobowy - Standard
'2 oddzielne ???ka podw?jne lub 2 ???ka pi?trowe.
Pok?j czteroosobowy - Superior
"4 oddzielne ???ka pojedyncze".
Pok?j dla 5 os?b - Basic (pok?j rodzinny)
"2 ???ka podw?jne z 1 dodatkowym ???kiem lub 1 ???ko podw?jne i 2 ???ka pojedyncze oraz 1 dodatkowe ???ko".
Pok?j 10-osobowy - Basic (wsp?lna ?azienka)
jest to najta?szy pok?j ekonomiczny, z ?azienk? na zewn?trz dzielon? z innym pokojem.
"2 pokoje po??czone, ka?dy pok?j z 2 ???kami podw?jnymi + 1 dodatkowym ???kiem". '
====================================================================================
UWAGA DLA NASZYCH CENNYCH GO?CI:
Zameldowanie wy??cznie pod poni?szym adresem:
G??wna recepcja HOSTELHK Group CHECK-IN Office:
Block A, 3 Floor, Chung King Mansion, 36-44 Nathan Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.
Dzi?kujemy za rezerwacj?, prosimy o wydrukowanie potwierdzenia rezerwacji i zameldowanie si? z imieniem i nazwiskiem. Imi? i nazwisko oraz numer potwierdzenia zostan? zapisane na li?cie. Kiedy zweryfikujemy Twoje imi? i nazwisko oraz numer, musisz zap?aci? ca?y czynsz za pok?j. Nast?pnie b?dziesz m?g? ?atwo zameldowa? si? i wej?? do swojego pokoju. Po przybyciu do Hongkongu i do obszaru TSIM SHA TSUI nie pokazuj ani nie podawaj informacji o rezerwacji nieznajomym, poniewa? nasz hostel jest popularny, a niekt?rzy ludzie zawsze stoj? na ulicy, udaj?, ?e s? naszymi pracownikami i zabieraj? ci? w inne miejsce. B?d? pr?bowali wyci?gn?? od ciebie pieni?dze, zanim odkryjesz, ?e zosta?e? oszukany! Nawet je?li dowiesz si? prawdy, nie zwr?c? ci pieni?dzy.
Po przybyciu na mi?dzynarodowe lotnisko w Hongkongu,
Zanim odbierzesz baga?, mo?esz skorzysta? z wielu bezp?atnych telefon?w, zadzwo? do nas natychmiast, a my wska?emy Ci najprostsz? drog? do naszego hostelu.
====================================================================================
Ze wzgl?du na popularno?? grupy HOSTELHK, nale?y anulowa? lub zmodyfikowa? rezerwacje:
- Przed 48 godzin przed dat? przyjazdu (nie godzin? przyjazdu)
- Prosimy o dok?adne podanie godziny przyjazdu (23:00 to 23:00, a nie 11:00).
- E-mail jest najlepsz? metod? kontaktu z nami (nasza obs?uga klienta online 24 godziny na dob?).
UWAGA
Ka?da rezerwacja dokonana przy u?yciu karty debetowej lub PAYPAL b?dzie wymaga?a wp?acenia depozytu za 1 noc do hostelu bezpo?rednio po dokonaniu rezerwacji. Hotel wy?le wiadomo?? e-mail z potwierdzeniem po dokonaniu rezerwacji, aby potwierdzi? czas zameldowania i dodatkow? p?atno?? depozytu.
Zasady anulowania rezerwacji:
Anulowanie lub zmiana rezerwacji musi nast?pi? o godzinie 00:00 czasu lokalnego hotelu na 3 dni przed dat? przyjazdu poczt? elektroniczn?, po??czenia telefoniczne nie s? akceptowane. W przeciwnym razie lub w przypadku niepojawienia si? Go?cia w hotelu, op?ata za ca?y pobyt zostanie pobrana.
Zdj?cia pokazane na stronie s? segmentowe typu naszych pokoi.
Zdj?cia pokazane na stronie maj? charakter pogl?dowy.
Copyright 1980-2015 HOSTELHK GROUP. Wszelkie prawa zastrze?one.
Kowloon Budget Hostel jest licencjonowanym obiektem typu Guesthouses (General) podlegaj?cym Urz?dowi ds.

Recenzje i Oceny

2.0
Ocena
233 recenzja/-e/-i
 • Bezpieczeństwo
  2
 • Lokalizacja
  2
 • Personel
  2
 • atmosfera
  2
 • Czystość
  2
 • Najlepsza wartość
  2
 • Udogodnienia
  2

Sprawdź dostępność

Przyjazd
Wyjazd
Gości

Lokalizacja

Najnowsze opinie

2.0
Ocena
03.03.2023
Wow, I have spent a year of my life living in hostels around the world and been several times to Hong Kong. But this is the first time someone has tried to charge me 3 times the price of one I reserved on website. The location is also in one of the worst Mansions of the city, and a mansion here is not a good thing. Only stay here if you can’t find anywhere else to stay. I was considering staying awake at McDonald’s as it looks better than this.
pokaż więcej
Mężczyzna, 31-40
5.4
Ocena
06.12.2019
Other than the location of this hostel, there seemed to be nothing worthy of praise at all. Unpleasant smell lingered in the entire building. Difficult to locate check-in counter. Did not know that HKD100 was needed as deposit (refunded when I checked out). 3 small cockroaches roamed around the interior of my room. No place to put my bag other than the bed or dirty floor. Toilet was untidy (lingerie hung on the walls, unwashed mop in pail, used toiletries on floor) though not very dirty.
pokaż więcej
Mężczyzna, 41+
2.0
Ocena
03.04.2019
This is totally a scam!! It was very dirty!!cockroaches is the one who will welcome you in this hostel. For all filipinos who wanted to book here. Pleaseeee don't!! Think 1000 times before you do. Definitely not worth staying. I ONLY STAYED FOR A FEW HOURS coz i came late like 2am so i dont have a choice but to stay. But i was supposed to stay from april 3,2019 to april 8,2019 and yes, this is just recently
pokaż więcej
Kobieta, 25-30

Udogodnienia

 • Darmowe

  • Pościel w cenie
  • Bezpłatny parking
  • Darmowe mapy miasta
  • Ręczniki wliczone
  • Darmowe WiFi
  • Darmowy dostęp do Internetu
 • Ogólne

  • Dostep dla wózków inwalidzkich
  • Zamykane szafki
  • Basen
  • Wstęp na kartę magnetyczną
  • Wspólny pokój dzienny
  • Winda
  • Parking dla rowerów
  • Śniadanie nie wliczone
  • Klimatyzacja
  • Adaptery
  • Gorący prysznic
  • Kuchnia
  • Telewizja kablowa
  • Lampka do czytania
  • Oferty pracy
  • Suszarki do włosów do wynajęcia
  • Parkowanie
  • Suszarki do włosów
  • Wentylator sufitowy
  • Skrzynka bezpiecznego depozytu
  • Telefony na karte
 • Usługi

  • Dostep do Internetu
  • Pralnia
  • Transfer z lotniska
  • Ręczniki do wypożyczenia
  • Przechowalnia bagażu
  • Fax
  • Recepcja 24 godziny na dobę
  • Wycieczki/biuro podróży
  • Kantor
  • Bankomat
  • Usługi pocztowe
  • Ochrona 24 godzin na dobę
  • Pokojówka
  • Wymeldowanie o późnej porze
  • Recepcja (ograniczone godziny)
 • Jedzenie i napoje

  • Mini-Supermarket
  • Kawiarnia

Więcej hostele w Hong Kong