Bezpłatne odwołanie rezerwacji Zarezerwuj z 4-dniowym wyprzedzeniem, aby móc bezpłatnie anulować rezerwację.

Opis nieruchomości

AKTUALNO?CI dla wszystkich cenionych klient?w, kt?rzy potrzebuj? zarezerwowa? ???ko w akademiku:
Je?li potrzebujesz zarezerwowa? ???ko w akademiku w Hongkongu, przed dokonaniem rezerwacji radzimy najpierw zapozna? si? z poni?szym fragmentem. Nasz typ ???ka wieloosobowego obejmuje ciep?? wod? do prysznica i picia, klimatyzacj?, wentylator, lod?wk?, bezp?atn? po?ciel, bezp?atny r?cznik i bezp?atny dost?p do Internetu. Wanna z hydromasa?em, lampka do czytania, dost?p do karty-klucza, faks... takie udogodnienia s? dost?pne TYLKO w luksusowych pokojach prywatnych. Starali?my si? zapewni? jak najwi?cej udogodnie? w pokojach wieloosobowych. W rzeczywisto?ci oferowane przez nas ???ka wieloosobowe s? NAJTA?SZE w Hongkongu. Jest to specjalnie zachowane dla os?b podr??uj?cych z ograniczonym bud?etem, w rzeczywisto?ci nie otrzymujemy za to ?adnego zysku, ale rozumiemy, ?e s? tacy podr??uj?cy z ograniczonym bud?etem, kt?rzy potrzebuj? niedrogiego zakwaterowania.
Ostatnio otrzymali?my kilka opinii od naszych klient?w, kt?rzy nie s? zadowoleni z naszych pokoi wieloosobowych.
Uwa?amy, ?e nie sprzedajemy ju? wszystkich typ?w ???ek wieloosobowych dla Honh Kong Star Hostel na hostelworld.com.
Je?li nadal potrzebujesz zarezerwowa? ???ko w akademiku w hostelworld.com, przejd? do rezerwacji naszego wsp??pracuj?cego hostelu na nast?puj?cej stronie, aby zarezerwowa? akademik.
http://www.hostelworld.com/availability.php/OrientalPearlHostelHongKong-HongKong-14599
Jeszcze raz przypominamy wszystkim podr??uj?cym z ograniczonym bud?etem, ?e typ akademik?w w Hongkongu r??ni si? od innych kraj?w. S? one r?wnie? w r??nych klasach, 4-osobowe, 6-osobowe, 8-osobowe, 12-osobowe i 20-osobowe. Wszystkie z nich zapewniaj? najta?sze i najbardziej podstawowe zakwaterowanie. Je?li klienci nie chc? p?aci? wi?cej ni? 10 USD za noc, radzimy pami?ta?, aby nie by? zbyt wymagaj?cym.
Cz?onek grupy HOSTELHK!
UWAGA:
Nasza recepcja znajduje si? tylko na: Blok A, 3 pi?tro Chunking Mansions
Nie mamy ?adnego oddzia?u w innym miejscu!
Nasza nazwa grupy to tylko: HOSTELHK Group.
Nale?y uwa?a? na FAKE.
--------------------------------------------------------------------
Co zobaczy?, gdzie zje?? i gdzie si? zatrzyma?, Chungking Mansions mo?na wymieni? we wszystkich tych kategoriach. Ten charakterystyczny punkt Hongkongu, rozs?awiony przez Wong Kar Wai'a z Cannes, sta? si? atrakcj? sam? w sobie.
Chungking, mieszcz?cy si? w strukturze przypominaj?cej labirynt, by? niegdy? pierwszym punktem docelowym dla imigrant?w z ka?dego kraju. Dzi? nadal jest to centrum wielokulturowo?ci Hongkongu, s?yn?ce w mie?cie z doskona?ego indyjskiego i pakista?skiego jedzenia, a jego okazyjne pensjonaty i hostele od lat przyci?gaj? turyst?w z plecakami.
Chungking Mansions to s?ynny budynek w Hongkongu w Chinach. Znajduje si? przy 36-44 Nathan Road w Tsim Sha Tsui. Budynek jest dobrze znany jako prawie najta?sze zakwaterowanie w Hongkongu z pojedynczym ???kiem za 8 USD za noc. Chocia? budynek jest rzekomo mieszkalny, sk?ada si? z wielu niezale?nych tanich hosteli, sklep?w i innych us?ug. Dziwna atmosfera tego budynku jest czasami nazywana przez niekt?rych "zapachem Kowloon's Walled City".
Chungking Mansions to labirynt pensjonat?w, restauracji curry, afryka?skich bistro, sklep?w odzie?owych, sklep?w z sari i kantor?w wymiany walut. Cz?sto dzia?a jako du?e miejsce spotka? niekt?rych mniejszo?ci etnicznych w Hongkongu, w szczeg?lno?ci Hindus?w, mieszka?c?w Bliskiego Wschodu, Nepalczyk?w, Lankijczyk?w, Bangladeszczyk?w, Nigeryjczyk?w, Europejczyk?w, Amerykan?w, Pakista?czyk?w, Azjat?w i wielu innych narod?w ?wiata. Budynek zosta? uko?czony w 1961 roku, kiedy to dominowali w nim chi?scy mieszka?cy. Obecnie, po ponad czterech dekadach u?ytkowania, w Mansions mieszka prawie 4000 os?b.
Dzi?ki tej ?ywej mieszance pracownik?w-go?ci, mieszka?c?w kontynentu, lokalnych Chi?czyk?w, turyst?w i turyst?w z plecakami, dzielnica Chungking jest jednym z najbardziej zr??nicowanych kulturowo miejsc w Hongkongu.
W badaniu przeprowadzonym przez antropologa CUHK, profesora Gordona Mathewsa, ujawniono, ?e w ci?gu ostatniego roku przez Chungking Mansions przewin??y si? osoby z co najmniej 120 r??nych narodowo?ci. W wydaniu "TIME Magazine" z 7 maja 2007 r., Chungking Mansions zosta?o wybrane jako najlepszy przyk?ad globalizacji w dzia?aniu w corocznym wydaniu "The Best of Asia".
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
Dlaczego warto nas wybra??
RANK
Jeste?my cz?onkiem grupy HOSTELHK, Nasza grupa zapewnia ??cznie ponad 600 pokoi i 1000 ???ek dost?pnych do rezerwacji online. Tak wi?c w ka?dym okresie, nawet w szczycie sezonu w Hongkongu, nadal mo?na dokona? rezerwacji tutaj.
LOKALIZACJA
Doskonale po?o?ony w samym sercu p??wyspu Kowloon - s?ynnej dzielnicy Tsim Sha Tsui z najwy?sz? wygod?. Najlepsza dzielnica handlowa i rozrywkowa. W ci?gu zaledwie kilku minut spacerem mo?na zje?? kolacj? w chi?skich lub zachodnich restauracjach. Alternatywnie, McDonalds, KFC s? lokalne. W pobli?u znajduje si? wiele ca?odobowych sklep?w, bar?w, dyskotek i supermarket?w. Tsim Sha Tsui znajduje si? tu? obok Portu Wiktorii. Tury?ci mog? podziwia? wspania?y widok na morze i s?ynn? nocn? scen? wyspy Hongkong od strony morza.
RODZAJE POKOI
Mamy najwi?ksz? r??norodno?? pokoi. S? one zgodne z rz?dowymi przepisami dotycz?cymi bezpiecze?stwa przeciwpo?arowego i bezpiecze?stwa budynk?w. Widzimy, ?e prawie wszystkie pokoje w Hongkongu s? zbyt ma?e z ma?ymi ???kami. Szczeg?lnie projektujemy przestronne pokoje z ???kami typu king size. Posiadamy wszystkie zalety innych hosteli, a jednocze?nie gwarantujemy absolutnie ciche i nowe ?rodowisko w ka?dym naszym pokoju. Cz??ciowe pokoje s? zaprojektowane zgodnie z poziomem 3-4 gwiazdkowego hotelu. Zar?wno pok?j, jak i rozmiar ???ka w naszym hostelu s? najwi?ksze spo?r?d wszystkich hosteli w Hongkongu. Oferujemy r?wnie? pokoje ekonomiczne i wieloosobowe w najni?szych cenach. Idealny dla wszystkich rodzaj?w klient?w, niezale?nie od tego, czy jeste? grup? podr??nicz?, indywidualnymi podr??nikami, podr??nikami bud?etowymi czy turystami z plecakiem.
Nasze pokoje s? podzielone na trzy klasy: Budget, Standard i Luxury. Poniewa? na stronie mo?na zarezerwowa? tylko jeden typ pokoju, pokazujemy rezerwacj? online tylko dla naszych podstawowych pokoi. Na przyk?ad: Je?li zarezerwujesz Twin Private En-suite, b?dziesz mia? nasz Twin - Budget. Klienci, kt?rzy zarezerwowali pokoje z tej strony internetowej, maj? przywilej ulepszenia swoich pokoi do 30% zni?ki, je?li dost?pne s? inne klasy pokoi. Klienci mog? w pe?ni korzysta? ze swojego prawa do wyboru mi?dzy pozostaniem w tym samym zarezerwowanym pokoju a jego podwy?szeniem! Dodatkowe udogodnienia i us?ugi s? p?atne na ?yczenie. W przypadku konieczno?ci podwy?szenia standardu pokoju nale?y o to poprosi? drog? mailow?.
Wszystkie typy pokoi
Jednoosobowy - ekonomiczny, standardowy, luksusowy
Twin - niedrogi, standardowy, luksusowy
Double - Budget, Standard, Luxury
Trzyosobowy - niedrogi, standardowy, luksusowy
Pok?j czteroosobowy - niedrogi, standardowy, luksusowy
???ko w pokoju wieloosobowym - Niedrogi, Standardowy, Luksusowy
Apartament rodzinny
#1:
Mamy trzy rodzaje pokoi trzyosobowych.
1. Jedno ???ko podw?jne i jedno pojedyncze.
2. Jedno ???ko pi?trowe i jedno pojedyncze.
3. Tylko typ luksusowy ma trzy ???ka pojedyncze.
#2:
Mamy dwa rodzaje pokoi czteroosobowych.
1. Dwa ???ka pi?trowe.
2. Tylko typ luksusowy ma dwa ???ka typu KING-SIZE.
#3:
Apartament rodzinny przeznaczony dla rodziny w grupie 4-5 os?b doros?ych. Z kuchni?.
CENA
Gwarancja najni?szej ceny!!! Obiecujemy, ?e mo?emy da? ci jedn? z najta?szych i najbardziej konkurencyjnych stawek, jakie znajdziesz w naszej grupie hosteli. Masz gwarancj?, aby uzyska? najbardziej przyst?pne ceny mo?liwe. Jednym z naszych pakiet?w promocyjnych jest: Zgodnie z tym samym standardem pokoju, lokalizacj? i okresem, je?li oka?e si?, ?e cena innych hosteli jest ni?sza ni? nasze grupy, mo?emy da? ci wi?cej ni?sz? cen? ni? oni. Traktujemy to jako powitanie dla naszych lojalnych klient?w i postrzegamy to jako ?wietn? okazj? do przyci?gni?cia nowych klient?w.
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
UWAGA DLA NASZYCH CENNYCH GO?CI
Prosimy o bardzo uwa?ne wybranie godziny przyjazdu przed potwierdzeniem rezerwacji. Wype?niaj?c czas przyjazdu do hostelu, nale?y doda? 40 minut w przypadku przyjazdu poci?giem lub 1 godzin? w przypadku przyjazdu autobusem lotniskowym A21 do szacowanego czasu przylotu. Je?li przylatujesz o 23:00, wybierz 23:00, a nie 11:00. Prosimy o zrozumienie, ?e hostele musz? przydziela? p??ne wymeldowanie, wczesne zameldowanie, klient?w walk-in ka?dego dnia, potwierdzony "czas przyjazdu" pomo?e Tobie i wszystkim go?ciom uzyska? najlepsz? aran?acj?.
UWAGA
- Zameldowanie p??niej ni? o godzinie 17:00 b?dzie wymaga?o dodatkowej op?aty.

Recenzje i Oceny

5.1
Ocena
224 recenzja/-e/-i
 • Bezpieczeństwo
  5
 • Lokalizacja
  5
 • Personel
  5
 • atmosfera
  4
 • Czystość
  6
 • Najlepsza wartość
  6
 • Udogodnienia
  5

Sprawdź dostępność

Przyjazd
Wyjazd
Gości

Lokalizacja

Najnowsze opinie

2.0
Ocena
24.03.2023
Substandard room and terrible staff management and charging more than what hostworls booking I was allowed. I am making a formal complaint and ask for refund and compensation.
pokaż więcej
Mężczyzna, 41+
8.3
Fantastyczny
18.02.2023
This room was good and the Chinese man who runs it was gracious enough to meet me very late at night. In this particular complex i have heard the hostels rooms are cheap but so bad. This room was inexpensive but very nice. The atmosphere that i gave it a lower rating for does not relate to the room or the owner just the complex it is in. If you are looking for something inexpensive and a comfortable room i recommend this place.
pokaż więcej
Mężczyzna, 31-40
3.4
Ocena
25.01.2020
Not the room I booked, I booked for hongkong star hostel but I was put in paris hostel blk D. VERY DIRTY, heater not working too, no window curtains
pokaż więcej
dwójka, 31-40

Udogodnienia

 • Darmowe

  • Pościel w cenie
  • Bezpłatny parking
  • Darmowe mapy miasta
  • Ręczniki wliczone
  • Darmowe WiFi
  • Darmowy dostęp do Internetu
 • Ogólne

  • Dostep dla wózków inwalidzkich
  • Zamykane szafki
  • Basen
  • Wstęp na kartę magnetyczną
  • Wspólny pokój dzienny
  • Winda
  • Parking dla rowerów
  • Śniadanie nie wliczone
  • Klimatyzacja
  • Adaptery
  • Gorący prysznic
  • Kuchnia
  • Jacuzzi
  • Telewizja kablowa
  • Lampka do czytania
  • Oferty pracy
  • Suszarki do włosów do wynajęcia
  • Parkowanie
  • Suszarki do włosów
  • Skrzynka bezpiecznego depozytu
  • Telefony na karte
  • Pralka do Prania
  • Flexible NRR
 • Usługi

  • Dostep do Internetu
  • Pralnia
  • Transfer z lotniska
  • Ręczniki do wypożyczenia
  • Przechowalnia bagażu
  • Fax
  • Recepcja 24 godziny na dobę
  • Wycieczki/biuro podróży
  • Kantor
  • Bankomat
  • Usługi pocztowe
  • Ochrona 24 godzin na dobę
  • Pokojówka
  • Wymeldowanie o późnej porze
  • Recepcja (ograniczone godziny)
 • Jedzenie i napoje

  • Bar
  • Mini-Supermarket
  • Miejsca do zrobienia herbaty / kawy