Bezpłatne odwołanie rezerwacji Zarezerwuj z 3-dniowym wyprzedzeniem, aby móc bezpłatnie anulować rezerwację.

6.0
Dobry
34 recenzja/-e/-i
Doskonała lokalizacja
Świetna czystość

Opis nieruchomości

Po?o?ony przy jednej z g??wnych ulic Salta, Balcarce jest doskona?ym miejscem dla go?ci i lokalnych mieszka?c?w do spotka?, spotka?, zabawy i pobytu, ale tak?e jako centrum do zwiedzania miasta i wycieczek w g?ry.
Poranna joga, a nast?pnie smaczne ?niadanie. Kontynuuj dzie? aktywno?ci? na ?wie?ym powietrzu, tak? jak trekking i medytacja w yungas lub piknik Torrontes, a nast?pnie rewitalizuj?ca sjesta.
Zako?cz dzie? na naszym dachu sesj? kina na ?wie?ym powietrzu. Restauracja, plac zabaw, Selina Home, bar na dachu, strefa wellness, wsp?lna kuchnia i Cowork.
Regulamin obiektu Selina Salta:
Zameldowanie od 15:00 do 24:00 .
Wymeldowanie przed godzin? 11:00.
P?atno?? po przyje?dzie got?wk? lub kart? kredytow?.
Obiekt mo?e dokona? preautoryzacji karty przed przyjazdem Go?cia.
Podatki nie s? wliczone w cen? - VAT 21%
?niadanie nie jest wliczone w cen?.
Recepcja czynna przez ca?? dob?.
Zasady dotycz?ce anulowania rezerwacji i niepojawienia si? Go?ci w obiekcie
Elastyczne rezerwacje:
Anulowanie lub zmiana rezerwacji musi nast?pi? do godziny 18:00 (czasu lokalnego) co najmniej 2 dni przed przyjazdem. Anulowanie rezerwacji i niepojawienie si? Go?cia w obiekcie po tym terminie wi??e si? z konieczno?ci? uiszczenia op?aty za jedn? noc plus podatek.
Rezerwacje p??elastyczne:
Pe?na op?ata za pobyt (z podatkami) p?atna jest z g?ry kart? kredytow? w momencie dokonywania rezerwacji. Op?ata za anulowanie rezerwacji nie obowi?zuje przed godzin? 18:00 (czasu lokalnego), do 5 dni przed przyjazdem. Po tym terminie nale?na kwota nie podlega zwrotowi, nawet je?li rezerwacja zostanie anulowana lub zmieniona.
Rezerwacje bezzwrotne:
Pe?na op?ata za pobyt (wraz z podatkami) p?atna jest z g?ry kart? kredytow? w momencie dokonywania rezerwacji.
Rezerwacje bezzwrotne to mi?dzy innymi te dokonane w ramach promocji wczesnej rezerwacji i rezerwacji minimalnego pobytu. Nale?y pami?ta?, ?e rezerwacje bezzwrotne wymagaj? pe?nej wp?aty na konto w celu dokonania rezerwacji. P?atno?? zostanie przetworzona i pobrana z autoryzowanej karty kredytowej. Je?li op?ata zostanie odrzucona, rezerwacja mo?e zosta? anulowana. W przypadku anulowania rezerwacji, nieobecno?ci lub przedwczesnego opuszczenia obiektu nie przys?uguje zwrot koszt?w.
Rezerwacje grupowe:
Aby zatwierdzi? rezerwacj?, nale?y potwierdzi? j? w wiadomo?ci e-mail, kt?r? wys?ali?my, umieszczaj?c wa?n? kart? kredytow? jako gwarancj? i odpowiadaj?c na adres group.reservations@selina.com w celu wys?ania listu potwierdzaj?cego.
Po potwierdzeniu rezerwacji przyst?pimy do uiszczenia 50% op?aty za rezerwacj?. Pozosta?e 50% op?aty nale?y ui?ci? nie p??niej ni? 15 dni przed dat? zameldowania. Go?cie mog? r?wnie? dokona? p?atno?ci przelewem bankowym.
Zmiany lub anulowanie rezerwacji s? akceptowane do 30 dni przed dat? zameldowania. Je?li rezerwacja rozpoczyna si? w terminie kr?tszym ni? 15 dni, anulowanie rezerwacji po jej potwierdzeniu nie jest akceptowane, a hotel obci??y Go?cia op?at? w wysoko?ci 100% warto?ci rezerwacji.
Je?li rezerwacja grupowa zostanie anulowana po 15 dniach przed zameldowaniem, zwrot koszt?w nie b?dzie mo?liwy. Wszelkie zmiany, kt?re zmieniaj? ostateczn? kwot? stawki na ni?sz? po up?ywie 15 dni przed zameldowaniem, nie b?d? refundowane.
Zasady dotycz?ce wieku:
M?odzi, dzicy i wolni? Nale?y pami?ta? o jednym wa?nym szczeg?le: Wszyscy go?cie musz? mie? uko?czone 18 lat, aby zatrzyma? si? we wsp?lnym pokoju wieloosobowym. Je?li masz mniej ni? 18 lat, w pokoju prywatnym musi Ci towarzyszy? cz?onek rodziny lub opiekun prawny (w wieku 18 lat lub starszy). Chcemy mie? pewno??, ?e jeste? ca?y i zdrowy!
Podatki lokalne:
Go?cie mog? by? zobowi?zani do uiszczenia dodatkowych podatk?w lokalnych lub innych op?at regulacyjnych w momencie zameldowania. Zapytaj i potr?jnie sprawd? przed dokonaniem p?atno?ci!
Inne warunki og?lne:
- Palenie: Niedozwolone w obiektach Selina. Tak, to du?a liczba... ale go?cie, kt?rzy nie zastosuj? si? do niej, zostan? obci??eni op?at? w wysoko?ci 300 USD. Nie warto!
- Lod?wki: Lod?wki nie s? dozwolone w lokalizacjach Selina.
- Jedzenie i napoje: ?ywno?? i napoje przywiezione spoza Selina nie mog? by? spo?ywane w cz??ciach wsp?lnych, z wyj?tkiem wsp?lnej kuchni.
- Zwierz?ta: Selina jest przyjazna zwierz?tom! W?a?ciciele zwierz?t musz? rezerwowa? prywatne pokoje, poniewa? zwierz?ta nie mog? przebywa? w pokojach wieloosobowych. Obowi?zuje r?wnie? op?ata w wysoko?ci 10 USD za zwierz? za noc.
- R?czniki: Go?cie zakwaterowani w pokojach wieloosobowych musz? ui?ci? niewielk? op?at? za r?czniki. Depozyt zostanie zwr?cony po oddaniu r?cznika przy wymeldowaniu.
- Depozyt za klucze: Go?cie zakwaterowani w pokojach wieloosobowych zostan? obci??eni niewielkim depozytem za klucze, kt?ry zostanie zwr?cony po oddaniu kluczy przy wymeldowaniu.
- Baga?: Przechowalnia baga?u jest dost?pna w recepcji i jest bezp?atna przez 24 godziny. W zale?no?ci od dost?pno?ci pobierana jest op?ata w wysoko?ci 5 USD za dzie?.
- Rezerwacj? mo?na anulowa? bezp?atnie w ci?gu pierwszych 4 godzin od jej dokonania, niezale?nie od wybranej stawki.

Recenzje i Oceny

6.0
Dobry
34 recenzja/-e/-i
 • Bezpieczeństwo
  6.8
 • Lokalizacja
  6.8
 • Personel
  5.2
 • atmosfera
  5.2
 • Czystość
  6.8
 • Najlepsza wartość
  5.6
 • Udogodnienia
  5.6

Sprawdź dostępność

Przyjazd
Wyjazd
Gości

Lokalizacja

Najnowsze opinie

10
Znakomity
10.04.2023
One of the best hostels I’ve stayed in. Everything is taken care of, central and safe location, very helpful and nice staff, met amazing travelers and digital nomads who all flock here to work and have a good time. I definitely recommend this place and would stay here again if I’d come to Salta again. Thanks!
pokaż więcej
Mężczyzna, 31-40
8.6
Fantastyczny
29.03.2023
Not a particularly social vibe, like a lot of selinas. However clean and comfortable, with good bathrooms, comfortable beds and large lockers. Near to the main square. Restaurant food was good and not too expensive. There is loud music next door most nights, louder in one of the rooms I stayed in but didn’t stop me sleeping.
pokaż więcej
Kobieta, 25-30
7.1
Bardzo dobry
15.02.2023
The hostel is next to a place where there is a folkloric show every night. Very difficult to sleep, there is always a lot of noise, not only on weekends. I stayed on a Tuesday and a Wednesday. I stayed both in a single room and in a shared room. Both had problems with the showers. They were always wet outside even with curtains. The location is not bad and the restaurant is good. However, I do not recommend it. A disappointment because I have used Selina many times to travel in various parts of
pokaż więcej
Kobieta, 25-30

Udogodnienia

 • Darmowe

  • Darmowe WiFi
 • Ogólne

  • Klimatyzacja
 • Usługi

  • Recepcja 24 godziny na dobę
  • Pokojówka