X

Podsumowanie warunków dotyczących rezerwacji

Oto warunki mające zastosowanie w stosunku do wszystkich rezerwacji dokonanych poprzez witrynę. W każdym przypadku odniesienia do "my", "nas" lub "nasz" w niniejszych warunkach odnoszą się do operatora witryny będącej ostatecznie własnością Hostelworld.com Ltd


Zasady, warunki oraz powiadomienia.

Korzystanie z witryny i dokonywanie rezerwacji za pośrednictwem witryny podlega niniejszym warunkom użytkowania ("Warunki"). Państwo zobowiązują się do korzystania z tej strony internetowej zgodnie z tymi Warunkami.

Niniejsze Warunki (wraz z polityką prywatności) stanowią całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a Hostelworld.com Limited ("Hostelworld.com").

Jeśli nie akceptują Państwo Warunków, prosimy nie korzystać z witryny i nie dokonać rezerwacji za jej pośrednictwem.


Podsumowanie najważniejszych Warunków. W celu dostępu do pełnej wersji - kliknij tutaj


 1. Kto świadczy usługi turystyczne? My umożliwiamy przetwarzanie oraz rezerwację zakwaterowania oraz innych usług turystycznych (dalej "usługi turystyczne"). Sami nie zapewniamy, nie posiadamy ani nie prowadzimy usług turystycznych, a w szczególności nie zapewniamy, nie posiadamy ani nie prowadzimy zakwaterowania.  Zestawień lub klasyfikacji na tej Stronie internetowej nie należy traktować jako naszaj rekomendacji ani polecania konkretnego zakwaterowania lub usług .
 2. My pobieramy kaucję w imieniu dostawcy usług turystycznych. Podczas dokonywania rezerwacji poprzez witrynę, będą Państwo zobowiązani do wpłacenia kaucji, którą pobieramy jako pośrednik w imieniu danego dostawcy usług turystycznych. Dostawca usług turystycznych odliczy tą kwotę kaucji od całkowitej kwoty za rezerwację, a Państwo dokonają opłaty pozostałych kosztów bezpośrednio u dostawcy usług turystycznych w dniu przyjazdu.
 3. Prosimy również o uiszczenie opłaty za rezerwację. Podczas dokonywania rezerwacji wymaga się od Państwa uiszczenia na naszą rzecz opłaty za rezerwację.
 4. Dlaczego warto wybrać Standardową rezerwację zezwalającą na dokonywanie zmian? W przypadku wyboru Standardowej rezerwacji zezwalającej na dokonywanie zmian w momencie rezerwacji, pobrana zostanie od Państwa niewielka opłata. W zamian za to, jeśli w późniejszym czasie zdecydują się Państwo anulować rezerwację, Państwa kaucja nie zostanie zwrócona w gotówce, ale będzie przyznana w formie kwoty dostępnej Państwu w ramach konta My World w dolarach amerykańskich (pod warunkiem poinformowania o anulowaniu z odpowiednim wyprzedzeniem określonym przez dostawcę usług turystycznych w warunkach). Będą Państwo mogli wykorzystać tą kwotę ponownie przy dokonywaniu rezerwacji poprzez naszą witrynę w przyszłości przez okres 6 miesięcy od daty anulowania. OPŁATA ZA REZERWACJĘ JEST BEZZWROTNA.
 5. Co się stanie w przypadku wyboru Rezerwacji bez możliwości dokonywania zmian? W  przypadku wyboru Rezerwacji bez możliwości dokonywania zmian oraz anulowania rezerwacji, bez względu na to z jakim wyprzedzeniem dokonają Państwo anulowania, KAUCJA ORAZ OPŁATY ZA REZERWACJĘ BĘDĄ BEZZWROTNE. Jeśli nie wybiorą Państwo opcji rezerwacji z możliwością dokonywania zmian, Państwa rezerwacja uważana będzie za Rezerwację bez możliwości dokonywania zmian. Osoby dokonujące rezerwacji bez możliwości dokonywania zmian powinny pamiętać, że chociaż kaucja oraz opłata za rezerwację są bezwzględnie bezzwrotne, muszą Państwo anulować rezerwację z odpowiednim wyprzedzeniem określonym przez dostawcę usług turystycznych w polityce dotyczącej anulowania w celu uniknięcia dodatkowych kosztów za niewykorzystanie rezerwacji (patrz poniżej).
 6. Jeśli nie wybrano opcji Standardowa rezerwacja z możliwością dokonywania zmian lub Rezerwacja bez możliwości dokonywania zmian, Państwa rezerwacja będzie automatycznie uznana za Rezerwację bez możliwości dokonywania zmian.
 7. Czasami musimy dokonać przeliczenia waluty, w której dokonują Państwo płatności. Kaucja oraz opłata za rezerwację będzie płatna w wybranej przez Państwa podczas dokonywania rezerwacji "walucie rozliczeniowej". W przypadku, gdy cena za zakwaterowanie została podana przez dostawcę usługi w innej walucie, należna kwota zaliczki pobierana w walucie rozliczeniowej klienta zostanie obliczona przeliczając kwotę zaliczki na walutę rozliczeniową klienta w oparciu o standardowy kurs wymiany Hostelworld.
 8. Jak anulować rezerwację. Mogą Państwo anulować dokonaną rezerwację pod warunkiem poinformowania z odpowiednim wyprzedzeniem określonym w polityce dotyczącej anulowania dostawcy usług turystycznych (patrz warunki w celu uzyskania szczegółów), a w każdym przypadku, pod warunkiem anulowania przynajmniej 24 godziny przed planowanym przyjazdem. Anulowania proszę dokonać poprzez "Moje konto", logując się w witrynie www.hostelworld.com.
 9. Opłaty za niewykorzystanie rezerwacji. W przypadku nieskorzystania z zarezerwowanej usługi bez powiadomienia o odwołaniu z 24 godzinnym wyprzedzeniem (lub dłuższym, gdzie wymaga tego polityka dotycząca anulowania określona w Warunkach dostawcy usług turystycznych), dostawca usług turystycznych ma prawo obciążyć Państwa kartę kredytową kwotą za pierwszy nocleg (w przypadku rezerwacji zakwaterowania) lub pełną ceną wycieczki lub innej usługi turystycznej. W celu uzyskania szczegółów na temat polityki dotyczącej anulowania należy odnieść się do warunków dostawcy usług turystycznych.
 10. My działamy jako pośrednik dostawcy usług turystycznych - co to znaczy? Podczas dokonywania rezerwacji na stronie internetowej, Państwa umowa na usługi turystyczne (w tym zakwaterowanie) zawierana jest z dostawcą usług turystycznych, NIE z naszą witryną, która działa jako pośrednik dostawcy usług turystycznych. To dostawca usług turystycznych jest odpowiedzialny za zapewnienie Państwu usług turystycznych. My nie jesteśmy odpowiedzialni za spełnienie wszelkich rezerwacji dokonanych za pośrednictwem naszej strony internetowej lub za jakość zarezerwowanego zakwaterowania lub innych usług turystycznych, a w szczególności nie jesteśmy odpowiedzialni za wszelkie trudności, wypadki, choroby lub innego rodzaju problemy spowodowane w wyniku zakwaterowania lub innych usług turystycznych lub poniesione przez Państwa lub Państwa grupę podczas pobytu w obiekcie (w celu uzyskania szczegółów dotyczących praw w odniesieniu do zapewnianych usług, zalecamy odnieść się do Warunków dostawcy usług turystycznych).
 11. Do kogo się zwrócić, jeśli wystąpi problem z zakwaterowaniem. W przypadku wystąpienia problemów z zakwaterowaniem, należy skontaktować się z dostawcą usług turystycznych. W przypadku problemów z rezerwacją dokonaną za pośrednictwem naszej strony internetowej, prosimy o bezpośredni kontakt na adres customerservice@hostelworld.com.
 12. Granice naszej odpowiedzialności w stosunku do Państwa. Nasza maksymalna łączna odpowiedzialność w stosunku do Państwa (i każdego innego podmiotu posiadającego udział w rezerwacji) w odniesieniu do rezerwacji dokonanych przez naszą witrynę (z tytułu odpowiedzialności umownej, deliktowej bądź innej) jest ograniczona wyłącznie do wartości opłaty za rezerwację uiszczonej za daną rezerwację.
 13. Jak wystawiamy nasze oceny. Oceny widniejące na stronie internetowej są częściowo oparte na informacjach zwrotnych otrzymanych od osób, które zarezerwowały dane usługi turystyczne i z nich skorzystały lub skorzystały z zakwaterowania w danych obiektach, a w części także na innych czynnikach takich jak informacje od dostawców usług turystycznych (na przykład szczegóły dotyczące udogodnień dostępnych w każdym z hosteli). Nie bierzemy odpowiedzialności za informacje zwrotne lub opinie wyrażone przez osoby, które skorzystały z zakwaterowania w danym obiekcie ani nie jesteśmy odpowiedzialni za dokładność informacji jakie otrzymujemy od dostawców usług turystycznych.